Ocalone cenne druki

REKLAMA

Cenną część zabytkowego księgozbioru Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego udało się odnowić, dzięki wsparciu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach VI edycji konkursu grantowego. Odrestaurowanie 10 zbiorów kosztowało 24 tysiące złotych.

Ze zbiorów specjalnych biblioteki, należących do grupy archiwaliów, wytypowano dziesięć zniszczonych jednostek, które wchodzą w skład spuścizny profesora Władysława Smoleńskiego. To zasób unikatowy, znajdujący się wyłącznie w Płocku, właśnie w Bibliotece im. Zielińskich TNP.

PowiązaneTematy

Władysław Smoleński (1851-1926) to jeden z najwybitniejszych historyków polskich, profesor i doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Częściowo związany był z Płockiem – tu uczęszczał do Gimnazjum Gubernialnego. W testamencie przekazał całe swoje archiwum i księgozbiór Bibliotece im. Zielińskich, a tym samym stał się jednym z największych darczyńców TNP. Archiwum historyka zawiera głównie rękopisy jego prac, materiały warsztatowe, źródłowe, dokumenty, fotografie, listy. W sumie liczy 161 jednostek.

Dziesięć z nich, znacznie zniszczonych, dzięki dofinansowaniu można było odnowić. Wśród nich są interesujące materiały historyczne takie jak: Akta Komisyi Porządkowej Ziemi Gostynińskiej i powiatu gąbińskiego z 1790-1791 r., Rękopisy. Autografy, oryginały, kopie m.in. dokumenty z księgi wpisów miasta Kowal z XVI-XX w., Przywileje lokacyjne miasta Janowa przez różnych Xiążąt I Królów nadane z XVIII w., Pamiętnik Tadeusza Zabielskiego oficera Legii Nadwiślańskiej z 1827 r. Efekt doskonałej pracy konserwatora można podziwiać na zdjęciach, dokumentujących stan „przed i po” renowacji obiektów.

Odrestaurowane archiwalia profesora Smoleńskiego będzie można zobaczyć podczas specjalnej wystawy w siedzibie TNP, planowanej na styczeń 2014 r. Odbędzie się wówczas również odczyt, prezentujący sylwetkę profesora.