Nowy Rynek do przebudowy – masz pomysł?

REKLAMA

Wczoraj rozpoczęły się konsultacje w sprawie zagospodarowania jednego z najbardziej zaniedbanych miejsc w Płocku – Nowego Rynku. To mieszkańcy mają współdecydować o ostatecznym kształcie leżącego w sercu miasta placu.

Warsztaty poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jak stwierdził, nie ma gotowego planu na zagospodarowanie dawnego centrum Płocka. To właśnie mieszkańcy mają zgłosić pomysły, które w trakcie warsztatów zostaną przeanalizowane pod kątem słabych i mocnych stron (analiza SWOT). Dzięki takiemu rozwiązaniu, ostateczna wizualizacja Nowego Rynku ma zyskać większą akceptację społeczną.

PowiązaneTematy

Ale nie chodzi tu jedynie o wygląd tego miejsca, ale i o sposób zagospodarowania pod kątem handlowym, społecznym, ekonomicznym. Warsztaty, prowadzone metodą Charette ( czyli poprzez zaangażowanie różnych interesariuszy w proces projektowania urbanistycznego) potrwają do piątku, 6 września. Każdy zainteresowany może jeszcze wziąć w nich udział i wyrazić swoją opinię.