REKLAMA

Nowy rektor PWSZ wybrany. Rozpocznie kadencję we wrześniu

REKLAMA

4 marca komisja konkursowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wybrała nowego rektora oraz prorektorów uczelni na kadencję 2016-2020. Zgodnie z przewidywaniami, Rektorem PWSZ w Płocku został prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki.

Michał-SłodkiProf. nadzw. dr hab. Maciej Słodki obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu. Obowiązki rektora przejmie od września br.

PowiązaneTematy

Uczelniana Komisja Konkursowa wybrała również prorektorów – dr Annę Nowacką na stanowisko prorektora ds. nauki i rozwoju oraz dr Annę Suwalską-Kołecką na stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Dr Anna Nowacka jest wykładowcą Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz kierownikiem Zakładu Finansów i Rachunkowości. Dr Anna Suwalska-Kołecka jest wykładowcą Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, a w obecnej kadencji pełni funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki.

Przypomnijmy, że Uczelnianą Komisję Konkursową tworzy 27-osobowe grono reprezentantów zarówno wykładowców, jak i studentów. Zgodnie ze statutem, wyniki konkursów musi przyjąć teraz Senat Uczelni, którego nadzwyczajne posiedzenie zwoła rektor na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Konkursowej. O wyborze zostanie również powiadomiony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.