.Nowoczesna: Panie Prezydencie, apelujemy o rozsądek w wydawaniu pieniędzy

REKLAMA

Przedstawiciele .Nowoczesnej w Płocku wystosowali do Prezydenta Płocka list otwarty, w którym wyrażają swoją opinię, na temat planów wydatkowania 30 mln zł, o które niespodziewanie zwiększy się budżet Płocka. Publikujemy poniżej list w całości.

LIST OTWARTY
Szanowny Panie Prezydencie!
Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy Pana słowa dotyczące planów wydatkowania sumy około 30 mln złotych, wynikającej z zaległego uregulowania podatku CIT. Bezzasadne jest przeznaczanie większości tej sumy, naszych publicznych pieniędzy, na nowy stadion piłkarski.

Jako rodowici mieszkańcy Płocka i zarząd Nowoczesnej w Płocku, sprzeciwiamy się Pana planom i apelujemy o rozsądek w wydatkowaniu naszych publicznych pieniędzy.

W grudniu 2015 r. podkreślał Pan, że „Będziemy szukać takiej drogi finansowania budowy stadionu, by nie obciążała ona budżetu Płocka”. Dlaczego zmienia Pan swoje zdanie w tej kwestii? Nie możemy oprzeć się wrażeniu, iż budowa stadionu jest przez Pana wykorzystywana tylko i wyłącznie po to, aby uzyskać poparcie kibiców piłki nożnej w zbliżających się wyborach samorządowych.

Uważamy, że konieczne jest przeznaczenie części wyżej wymienionej kwoty na zmniejszenie zadłużenia miasta, co poprawi kondycję finansową Płocka.

Jednocześnie rekomendujemy budowę nowego przedszkola na Wielkiej Płycie, o które tak bardzo walczą mieszkańcy. Może warto wziąć pod uwagę nie tylko głos kibiców, ale głos wszystkich mieszkańców i przeanalizować ich potrzeby. Nie polaryzujmy mieszkańców dzieląc ich na mieszkańców osiedli z nowymi przedszkolami oraz mieszkańców osiedli ze starymi placówkami przedszkolnymi.

W obliczu nowej reformy oświaty warto rozważyć przeznaczenie części pieniędzy na zapewnienie etatów dla nauczycieli płockich placówek oświatowych, którzy czują się zagrożeni utratą pracy. Ten problem wymaga głębokiej analizy. To właśnie płoccy pedagodzy mają swój niebagatelny udział w kreowaniu wizerunku naszej lokalnej społeczności poprzez wzorowe wychowywanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży w płockich szkołach.

Warto również wsłuchać się w głos mieszkańców oraz zgłaszane przez nich potrzeby w ramach np. polityki zdrowotnej. Projekt obywatelski „Leczenia bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Płocka” nie przysporzyłby kłopotów dla budżetu, a mógł pomóc 217 parom.
To tylko niektóre z naszych propozycji, które warto rekomendować Radnym Miasta Płocka. Proszę pamiętać, że poprzez dyskusję zawsze można osiągnąć konsensus, a konstruktywna krytyka jawi się jako głos zatroskanych mieszkańców. Apelujemy o Pański rozsądek w wydatkowaniu naszych wspólnych publicznych pieniędzy,

Z wyrazami szacunku
Zarząd Nowoczesnej w Płocku

Do listu odniósł się radny Michał Sosnowski, który – jak wiadomo powszechnie – jest orędownikiem budowy stadionu.

PowiązaneTematy

– Sprawa Wisły i stadionu pokazuje, że można działać ponad podziałami partyjnymi – pisze na swoim profilu facebookowym. – Wszyscy radni, jednogłośnie od kilku lat przyjmują raport z działalności klubu, a w styczniu poparli również koncepcję na nowy obiekt dla Wisły i plany miasta w tym zakresie. To wielka sprawa, że w tak bardzo podzielonym społeczeństwie są sprawy i wartości, które potrafią jednoczyć. Ostatni mecz z Lechem Poznań doskonale unaocznił nawet najbardziej zagorzałym przeciwnikom, że nowoczesny obiekt dla Wisły jest konieczny – blisko 10.000 ludzi (w tym dzieci i kobiety) stało na rzęsistym deszczu, bo trybuny nie są zadaszone… – tłumaczy.

Dodaje również, że nie będzie szerzej odnosił się do listu otwartego .Nowoczesnej. – Jest to kolejna próba przebicia się .Nowoczesnej do świadomości mieszkańców Płocka przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. W mojej ocenie, będzie to kolejna nieudana próba. Warto dodać, że płockie koło .N pisało już listy do Dyrekcji Małachowianki, Cyrku Zalewski (za który później przepraszali), Prezydenta Miasta, Radnych… Myślę, że na pisaniu listów kariera samorządowa tej formacji się skończy – podsumowuje radny.

A na co Wy wydalibyście 30 mln zł, będąc prezydentem Płocka? Zagłosujcie w naszej ankiecie.