Nowe szynobusy na Mazowszu, za ponad 7 mln zł

REKLAMA

Dwa nowe szynobusy będą jeździły w taborze Kolei Mazowieckich w kierunku Tłuszcza, Płocka i Ostrołęki. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali porozumienie, dzięki któremu prawie 7,3 mln zł zostanie przekazane właśnie na zakup nowych autobusów szynowych. 

Oba szynobusy (jeden jedno- i jeden dwuczłonowy), w których będzie przynajmniej 190 miejsc siedzących (w tym 14 uchylnych) oraz 190 miejsc stojących, wyposażone zostaną m.in. w klimatyzację, monitoring, ekrany informacyjne oraz głosowe powiadamianie o przystankach. Będą one również posiadały szereg udogodnień do przewozu osób niepełnosprawnych.

PowiązaneTematy

Szynobusy mają usprawnić ruch i skrócić czas przejazdu na trasach: Tłuszcz – Warszawa – Czeremcha, Tłuszcz – Nasielsk – Sierpc – Płock oraz Tłuszcz – Ostrołęka. Pojazdy będą osiągać prędkość co najmniej 120 km/h. Wartość zakupu wyniesie ponad 19,6 mln zł. Poza zakupem nowych pojazdów kolejowych, samorząd planuje również modernizację linii, po których szynobusy będą jeździć. – Dzięki tym inwestycjom, wzrośnie możliwość wykorzystania funkcjonalności nowoczesnych pociągów i szynobusów, m.in. poprzez osiągnięcie większych prędkości – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

W latach 2010-2014 wojewoda mazowiecki podpisał z samorządem województwa mazowieckiego pięć umów na dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na kwotę wynoszącą prawie 36,5 mln zł.

Budżet państwa ze swoich środków w poszczególnych latach dofinansował:

  • w 2010 roku – zakup 14 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
  • w 2011 roku – zakup 2 nowoczesnych autobusów szynowych o łącznej pojemności ok. 150 miejsc,
  • w 2012 roku – zakup 2 jednoczłonowych autobusów szynowych o łącznej pojemności ok. 240 miejsc,
  • w 2013 roku – zakup 1 dwuczłonowego autobusu szynowego o łącznej pojemności ok. 250 miejsc,
  • w 2014 roku – zakup 2 jednoczłonowych autobusów szynowych o łącznej pojemności ok. 140 miejsc.

Od 2010 roku, każde województwo otrzymywało dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł, które pochodziło z rezerwy budżetu państwa na mocy uchwały Rady Ministrów z 2008 roku w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich oraz porozumienia ministra infrastruktury z marszałkami. W latach 2010–2015 na ten cel łącznie przeznaczono 700 mln zł.