Nowe osoby w zarządzie PKN Orlen

REKLAMA

Członków zarządu powołała Rada Nadzorcza PKN Orlen na najbliższe trzy lata. Nie zmienił się prezes, którym nadal jest Wojciech Jasiński, w zarządzie pojawiły się jednak nowe nazwiska.

Sześć osób liczy zarząd największego płockiego koncernu. Na nową kadencję, oprócz Prezesa Wojciecha Jasińskiego, zostali powołani:

PowiązaneTematy

  • Mirosław Kochalski – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
  • Zbigniew Leszczyński – na stanowisko Członka Zarządu
  • Krystian Pater – na stanowisko Członka Zarządu
  • Maria Sosnowska – na stanowisko Członka Zarządu
  • Wiesław Protasewicz – na stanowisko Członka Zarządu (dotychczas pełnił funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej Koncernu).

Dwie osoby zastąpiły Sławomira Jędrzejczyka, dotychczasowego wiceprezesa zarządu ds. finansowych, który w zarządzie PKN Orlen był od czerwca 2008 roku, a także Piotra Chełmińskiego, który pełnił funkcję członka zarządu ds. rozwoju i energetyki od marca 2012 roku.

Mirosław Kochalski – został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. w dniu 8 lutego 2016 roku. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich i doradczych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W roku 1994 pracował w Urzędzie Rady Ministrów na stanowisku głównego specjalisty. W latach 1995-1999 zatrudniony w Urzędzie Zamówień Publicznych, kolejno na stanowiskach Dyrektora Biuletynu Zamówień Publicznych, Dyrektora Zespołu Szkoleń i Promocji, Dyrektora Generalnego. W latach 1999-2002 pełnił funkcję Dyrektora Biura Dostaw i Zakupów Pozapaliwowych w PKN ORLEN S.A. W okresie 2003-2006 pracownik Samorządu Miasta Stołecznego Warszawy, od stanowiska Dyrektora Biura Zamówień Publicznych do p.o. Prezydenta m.st. Warszawy. W latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu Ciech S.A. W roku 2010 pracował na stanowisku Managing Director w Coifer Impex SRL w Bukareszcie. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zbigniew Leszczyński – Członek Zarządu PKN ORLEN od 8 lutego 2016 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowość i Finanse. Ukończył podyplomowe studia Zarządzanie Spółką na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Posiada bogate doświadczenie menedżerskie w branży paliwowej. Związany z Grupą ORLEN, przez okres blisko dziesięciu lat odpowiadał m.in. za budowę, rozwój i rozliczanie sieci stacji paliw w spółce ORLEN Paliwa oraz wsparcie i rozwój hurtowej sprzedaży produktów rafineryjnych w PKN ORLEN. Wdrożył także wiele strategicznych dla Koncernu projektów. Pełnił również między innymi funkcje Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Rynex Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Wisła Płock S.A. oraz Dyrektora Pionu ds. Sprzedaży i Marketingu w Kompanii Węglowej S.A. Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, nadzoru oraz prowadzenia projektów.
Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH, Członka Rady Nadzorczej Unipetrol oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa.

Krystian Pater – Członek Zarządu PKN ORLEN od marca 2007 roku. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium Inżynieria i Aparatura Chemiczna na Politechnice Warszawskiej, Zarządzanie i Marketing w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica, Zarządzanie dla Sektora Naftowego, Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 1993 roku związany z Petrochemią Płock S.A., a następnie z PKN ORLEN, w którym od 2005 do 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.
Obecnie jest Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s. Ponadto pełni funkcje: Członka Zarządu CONCAWE oraz Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

Wiesław Protasewicz – jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie Wydziału Ekonomiki Produkcji. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Pracę zawodową podjął w 1978 roku. W latach 1982 – 90 pracował w Mostostalu Siedlce zajmując się planowaniem produkcji, a następnie eksportem.
W okresie 1990 – 1994 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach jako dyrektor wydziału rozwoju gospodarczego, a od 1993 roku Wojewoda Siedlecki. W 1994 roku podjął pracę w Warszawie w spółkach prawa handlowego jako dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W 1998 roku został powołany do Zarządu PKP, a następnie PKP S.A. i pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego m.in. za obszar ekonomiczno-finansowy. Od 2003 roku był członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie nadzorował pion ekonomiczno-finansowy, marketing oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych. Pod koniec 2007 roku został Wiceprezesem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Operator” S.A. w Warszawie. Od 2010 roku z uwagi na sytuację rodzinną, ograniczył pracę zawodową, zajmując się konsultacjami ekonomicznym. W okresie 1992 – 2009 uczestniczył w pracach Rad Nadzorczych wielu spółek prawa handlowego m.in. Hydrobudowa-6 S.A. w Warszawie, WARS S.A. w Warszawie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, PSE „Centrum” S.A. w Warszawie. W większości Rad Nadzorczych pełnił funkcję przewodniczącego.
Od 3 czerwca 2016 roku do 29 czerwca 2017 roku był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Maria Sosnowska – Ukończyła z wyróżnieniem studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: prawa i administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, „Zarządzania w administracji publicznej” w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, ”Zarządzania finansami przedsiębiorstw” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu strukturami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.
W latach 1995 – 2006 pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy, ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta. W latach 2006 – 2009, w trakcie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu CIECH S.A., nadzorowała projekty zarządcze wykorzystujące synergię w Grupie Kapitałowej. W latach 2009 – 2012 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej w randze członka zarządu ds. organizacji i zarządzania. Od listopada 2012 roku Zastępca Dyrektora, a od grudnia 2015 roku Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W PKN ORLEN S.A. od lipca 2016 roku. Początkowo zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biura Administracji, a następnie od października 2016 roku Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów. Jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Maria Sosnowska posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz wieloletnie doświadczenie w pełnieniu nadzoru w takich spółkach jak: Polski Holding Farmaceutyczny S.A., Alwernia S.A., Z. Ch. „Silikony Polskie” Sp. z o.o., PWPW S.A. oraz w Radzie Fundacji FUNDUSZ WSPÓŁPRACY.