REKLAMA

Nowe atrakcje dla dzieci z Płocka

REKLAMA

Ponad milion złotych przeznaczy Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka w partnerstwie z Gminą Miasto Płock na streetworking, związany z pracą pedagogiczną i społeczną na rzecz dzieci. Pieniądze umożliwią także stworzenie lepszych warunków w świetlicach środowiskowych dla najmłodszych płocczan oraz specjalistyczne zajęcia rodzinne. Realizacja będzie możliwa dzięki dotacji przyznanej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

PowiązaneTematy

W ramach projektu, który będzie realizowany po otrzymaniu środków, od stycznia 2018 roku i potrwa 24 miesiące, zostaną stworzone dwie placówki wsparcia dziennego dla najmłodszych. Jedna z nich prowadzona będzie w formie pedagogiki podwórkowej, czyli streetworkingu, który w Płocku powstał w 2013 roku z inicjatywy Fundacji.

Warto przypomnieć, że dzięki realizowanemu w Płocku projektowi streetworkingu, powstało „Stowarzyszenie Wędka”, które zostało założone przez streetworkerów wyszkolonych w Funduszu Grantowym. Pedagodzy z „Wędki” kontynuują współpracę z Fundacją i misję streetworkingu. Dotychczas Fundusz Grantowy dla Płocka wdrożył do pracy z dziećmi ośmiu streetworkerów, określanych także jako pedagodzy ulicy.

– Druga placówka wsparcia dziennego powstanie dzięki współpracy Fundacji Fundusz Grantowy, będącej liderem projektu z partnerem, którym jest Gmina Miasto Płock oraz realizatorem działań -Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będzie ona zlokalizowana w siedzibie dawnego Gimnazjum nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi w Płocku – informuje Cezary Supeł, Koordynator Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka.

Realizacja projektu umożliwi też stworzenie lepszych warunków w świetlicach środowiskowych dla dzieci oraz przeprowadzenie bezpłatnych zajęć i warsztatów rozwijających ich kluczowe kompetencje społeczne. Specjalistycznym wsparciem w zakresie doradztwa objęte zostaną również rodziny, w tym przede wszystkim opiekunowie dzieci przeżywający kryzysy i trudności wychowawcze. Jak przekonują pomysłodawcy, realizacja projektu będzie istotną pomocą w działaniach na rzecz wspierania lokalnej społeczności w procesie wychowywania dzieci i młodzieży prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, gminne placówki wsparcia dziennego oraz Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka.Umowa na realizację projektu została podpisana przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane w ramach Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt został stworzony pod nazwą „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka ” i zostanie sfinansowany w kwocie ponad 988 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostała kwota, w wysokości niemal 75 tys. zł, to środki przekazane przez lidera projektu, czyli Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka oraz partnera projektu, którym jest Gmina Miasto Płock.

– Fundacja  „Fundusz Grantowy  dla  Płocka”  jest  unikatowym  przykładem  partnerstwa  publiczno-prywatnego w skali Europy środkowo-wschodniej. Płocki model współpracy stworzony przed 15 laty został już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów, jako dobra polska praktyka na świecie m.in. we Francji, USA, a nawet w Chinach. Udział w tak wyjątkowej inicjatywie z pewnością umożliwia partnerom nie tylko wspieranie, ale także planowanie i monitorowanie rozwoju bardzo istotnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności w biznesie – dodaje koordynator.

Współpraca założycieli Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” którymi są PKN ORLEN, Basell Orlen
Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock, a także cykliczne dotacje Fundacji Levis, to – zdaniem ekspertów –
aktywne uczestnictwo partnerów w projektach służących poprawie życia lokalnej społeczności.
Miejmy nadzieję, że działania Fundacji przyniosą kolejne pozytywne rezultaty na rzecz dzieci i
młodzieży.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU