Niektóre PIT-y już tylko przez Internet

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jak poinformował Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, od 1 stycznia przyszłego roku niektóre PIT-y będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej. Zmiana ta będzie dotyczyła głównie biur rachunkowych oraz firm, które rozliczają więcej niż pięciu podatników.

Zmiana wejdzie w życie ze względu na nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczyć będzie naszych przychodów, które uzyskaliśmy od 1 stycznia 2014 r. Nie wszystkie zeznania podatkowe trzeba będzie jednak wysyłać wyłącznie elektronicznie. Osoby, które same składają zeznania lub właściciele firm, którzy za pracowników składają np. PIT-11, ale do maksymalnie 5 pracowników, mogą – tak jak dotychczas – złożyć te zeznania również w formie papierowej.

Jeżeli natomiast informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5
podatników lub są składane przez biuro rachunkowe, to trzeba będzie je przekazać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to również deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz dokumentu IFT-3.

Uwaga! Nie dotyczy to dokumentu IFT-3, który składany jest wyłącznie elektronicznie.

PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40 sporządzany w formie papierowej należy złożyć do końca stycznia przyszłego roku, natomiast termin sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 podatnikowi pozostaje bez zmian (koniec lutego roku następującego po roku podatkowym).

Oczywiście, dokumenty, które według nowych przepisów nadal wolno składać w wersji papierowej, można również przesłać do urzędu elektronicznie. Do przesłania dokumentów przez Internet Ministerstwo Finansów udostępniło Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD). Umożliwia ona złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD są oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej
jednym podpisem, co będzie niewątpliwie ułatwieniem, szczególnie dla dużych firm i biur rachunkowych.

Ministerstwo Finansów przewiduje również wdrożenie rozwiązania, które umożliwi osobom fizycznym podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40 danymi autoryzującymi. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym. Według założeń ministerstwa, nowe zasady pozwolą szybko zgromadzić w systemie informatycznym dane niezbędne do uruchomienia usługi PFR, czyli wstępnego wypełniania zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W pierwszym etapie usługa PFR zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37.

PFR za 2014 r. będzie można pobrać ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl), a korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny, czyli będzie prawem podatnika, a nie obowiązkiem.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji