Nie przechodź obojętnie wobec przemocy! Reaguj!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nie od dziś wiadomo, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Dlatego Samorząd Powiatu Płockiego systematycznie organizuje warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których jest organem prowadzącym.

„Narkotyki i dopalacze – przyczyny przemocy i destabilizacji rodziny”, to cykl spotkań, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, zadają pytania, dotyczące nurtujących i zarazem bardzo trudnych do rozwikłania zagadnień związanych z  popularnymi dziś używkami – niestety, szeroko dostępnymi.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku

Zajęcia przeprowadzili specjaliści z Centrum Profilaktyki Społecznej, jednej z największych w Polsce platform edukacyjnych w zakresie prewencji uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Spotkania poprzedzała cyklicznie organizowana lokalna kampania społeczna „Stop przemocy”, która obala mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, opisuje jej mechanizmy oraz wskazuje na ich społeczną szkodliwość.

Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, to kierunki działań, w ramach których w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych zorganizował szkolenie, które obejmowało dwa bloki tematyczne.

„Strategie postępowania z osobami uwikłanymi w przemoc” omówił Luis Alarcon Arias, prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”. Drugi moduł szkolenia obejmował zagadnienia związane z nowym obliczem przemocy z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Cyberprzemoc – etiologia, przejawy, sposoby reagowania, budowanie profilaktyki na poziomie szkoły i środowiska. Prelegentami byli Agnieszka Taper i Leszek Roszczenko – specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Centrum Profilaktyki Społecznej.

Uczestnikami szkolenia byli realizatorzy i partnerzy Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku

Od czerwca br. realizowany jest Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, na który w drodze konkursu zostały pozyskane środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie mają na celu zmianę zachowań typu przemocowego na rzecz partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Cześć edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Cześć korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów, naukę komunikowania się, radzenia sobie ze stresem, presją otoczenia i korzystania ze wsparcia społecznego.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku

Adresatami są osoby pełnoletnie stosujące przemoc w rodzinie, a w szczególności osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych oraz osoby, które w wyniku innych okoliczności zostały zgłoszone do uczestnictwa w programie (np. kierowani przez Policję, Prokuraturę, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnię Leczenia Odwykowego, zmotywowani przez kuratorów).

Przemoc w rodzinie jest szczególnie ważnym problemem społecznym, trudnym do zdiagnozowania i niestety, wciąż powszechnym. Dotyczy nie tylko tzw. marginesu społecznego, ale też rodzin, które na pierwszy rzut oka wydają się wieść sielankowe życie. Skala zjawiska jest tak do końca nieznana. Corocznie przeprowadzana jest diagnoza zjawiska przemocy, z jej analizy wynika, że ofiarami przemocy są głównie kobiety i dzieci.

Pod uwagę należy jednak wziąć fakt, iż wiele tego rodzaju przestępstw nie jest nigdzie zgłaszanych. Ofiara, obawiając się reakcji społeczeństwa, najbliższych, ukrywa fakt doświadczania przemocy w domu rodzinnym. Niestety, konsekwencje trwania w takim układzie mogą być bardzo dotkliwe, nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Przemoc nie może być tematem tabu, trzeba o niej mówić!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu płockiego do lektury materiałów edukacyjnych i informacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej powiatu w zakładce Promocja zdrowia. Przemocy mówimy zdecydowanie NIE! Nie przechodź obojętnie wobec przemocy! Reaguj!

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji