Nie będzie dwuzmianowości w szkołach

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Podczas XLII Sesji Rady Miasta Płocka radni podejmowali decyzję w sprawie zostawienia uczniów klas 7 i 8 w niektórych szkołach podstawowych. Przypomnijmy, że wcześniej Komisja Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka negatywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.

22 lutego br. odbyła się sesja płockich radnych, którzy decydowali m.in. o dalszych losach projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przypomnijmy, że po likwidacji gimnazjów (a właściwie rozpoczęciu ich wygaszania), w Płocku trzy gimnazja przekształcono w szkoły podstawowe (G1 w SP2, G6 w SP14 i G8 w SP8). Zgodnie z uchwałą, podjętą 31 stycznia 2017 roku, m.in. aby zapewnić odpowiednią ilość uczniów, do SP8 miały przejść po trzy oddziały ze szkoły podstawowej nr 22 i 23, czyli łącznie 6 oddziałów.

Jednak w projekcie uchwały na lutową sesję zmieniono tę ilość na jeden oddział z SP22 (kl. VI b) i jeden oddział z SP23 (klasa VI c). Chodzi oczywiście o rok szkolny 2018/2019, w kolejnych latach określono ogólnie, iż klasy VI z tych szkół mają wskazane miejsce realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w SP8.

Rodzice wolą dwuzmianowość w szkole?

Zarówno środowisko nauczycieli, jak i częściowo rodziców, było przeciwne takiemu rozwiązaniu. Tłumaczono, że przyczyni się ono do zmniejszenia jakości nauczania w tych szkołach, ale i do zwolnień nauczycieli. Po wysłuchaniu argumentów obu stron, 15 lutego, podczas Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, radni z tej komisji poparli wniosek radnego Aleksandrowicza o wycofanie projektu tej uchwały z porządku obrad.

Taki wniosek został złożony do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

Podczas głosowania 22 lutego, w trakcie sesji, radni nieomal jednogłośnie (przy jednym głosie sprzeciwu) podjęli decyzję o wycofaniu projektu uchwały z porządku obrad. Tym samym pomysł pozostawienia części klas w SP22 i SP23 upadł.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji