REKLAMA

Nawet 5 lat więzienia za wyrzucanie odpadów w niedozwolonym miejscu

REKLAMA

Komenda Miejska Policji w Płocku przypomina, że wyrzucanie odpadów w nieprzeznaczonych do tego miejscach jest karalne. Zależnie od kwalifikacji czynu, sprawcy grozi nawet 5 lat więzienia. Nielegalne składowanie odpadów można zgłosić na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Policjanci przypominają, że pozostawianie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane i podlega karze grzywny. Informacje o nielegalnych wysypiskach na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Płocku można przekazywać również za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

PowiązaneTematy

– Co do kwalifikacji i kary, zastosowanie może mieć również art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych”. W przypadkach większej wagi wykorzystany może być również art. 183 Kodeksu Karnego mówiący o tym, że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach, lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – wyjaśniają policjanci.

Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane nie tylko przez policję, ale również odpowiednie służby leśne.Osoby, będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę policji. O ile to możliwe, należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, jak np. numer rejestracyjny samochodu. Pomocne może być również precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia.

Informacje o znalezieniu nielegalnego wysypiska można przekazać za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pozwala to na anonimowe zwrócenie uwagi służb na zagrożenia i działania niezgodne z prawem występujące regularnie w danym miejscu.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 4

 1. ... says:

  Zacząć należałoby od ułatwień w odbiorze odpadów. W tym momencie mamy słabe usługi za wysoką cenę. W gminie Stara Biała wywóz kosztuje 33Pln/os, a odbiór odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych został utrudniony do maksimum. Do 28 lutego należy określić czy takie odpady będzie się posiadało w specjalnej deklaracji… Deklaracje można wysłać pocztą lub doręczyć osobiście w gminie. Wtedy gmina wyznacza termin odbioru w narzuconym terminie w ciągu roku… Już widzę odpady zalegające w lasach przy takim systemie

  • Michal says:

   To trzeba się udać na sesję rady gminy z tymi śmieciami a nie do lasu

 2. Michal says:

  Samowolne użycie cudzej rzeczy ruchomej – wykroczenie polegające na posłużeniu się cudzą rzeczą ruchomą bez zgody osoby uprawnionej. Działaniu sprawcy nie towarzyszy jednak zamiar przywłaszczenia rzeczy; może natomiast, ale nie musi, występować element jej zaboru.

  Samowolne użycie cudzej rzeczy ruchomej
  KW z 1971
  Ciężar gatunkowy
  wykroczenie
  Przepis
  art. 127 § 1 k.w.
  Kara
  grzywny albo nagany
  Strona podmiotowa
  umyślna
  Odpowiedzialność od 15. roku życia
  nie
  Typ kwalifikowany
  nie

  Typ uprzywilejowany
  ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego
  Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
  Osobą zdatną do popełnienia czynu jest ten, kto uzyskał od uprawnionego władztwo nad rzeczą, niepołączone jednak z prawem do jej używania

  • Michal says:

   To tak przy okazji tych śmieci, ponieważ dzieja się rzeczy gorsze J.w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU