REKLAMA

Napisz wiersz i wygraj cenne nagrody

REKLAMA

Jeżeli czujesz, że drzemie w tobie duch poety, a twoje wiersze pisane do szuflady powinien ktoś przeczytać, to koniecznie zgłoś się na XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”.

PowiązaneTematy

Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock. Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej, konfrontowanie twórczości poetyckiej oraz promowanie młodych twórców. Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 22 września 2017 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

– Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką – informuje Lidia Kobucińska z Książnicy Płockiej.

Na konkurs należy nadesłać w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach. Uczestnicy swoje prace powinni wysłać na adres: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego,ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09 – 402 Płock. Nadsyłane teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Imię, nazwisko, adres autora, a także numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu wierszy.

Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku w celach promocyjnych konkursu. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.

Na kopercie z nadsyłanymi pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”. Organizatorzy informują, że nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomie pokonkursowym, prezentacji w prasie, radiu, telewizji, a także do nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) bez zgody autorów i honorarium.– Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomie pokonkursowym oraz na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem – informują organizatorzy.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.

Organizatorzy przewidują następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):
– Nagrody i wyróżnienia ogólne (w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – „Liść Dębu”)
– Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.
– Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem, z Wisłą (nawiązujący do historii lub współczesności miasta).
– Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk (nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim).

Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału nagród. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU