REKLAMA

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy. Jakie warunki?

REKLAMA

Od środy można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Na stronie płockiego MOPS-u jest dostępny formularz, który należy składać osobiście lub drogą elektroniczną, najlepiej do końca stycznia.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, to świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  • 600 zł dla gospodarstwa 2 i 3 osobowego,
  • 850 zł dla gospodarstwa 4 i 5 osobowego,
  • 1150 zł dla gospodarstwa co najmniej 6 osobowego.

Przy przyznawaniu dodatku osłonowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r.

  • Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. otrzymają dodatek osłonowy w dwóch równych ratach: w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 r.
  • Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
  • Wnioski złożone po 31 października pozostaną bez rozpoznania.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, dodatek osłonowy wynosi rocznie odpowiednio 500 zł, 750 zł, 1062,50 zł i 1437,50 zł.

Uwaga! Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wypłata dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej – środki na wypłatę dodatku przekazują gminom wojewodowie, na podstawie wniosku, który gmina składa wojewodzie co kwartał.

Formularz wniosku jest do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [kliknij, aby pobrać] oraz w siedzibach MOPS przy ul. Zgliczyńskiego 4 i ul. 3 Maja 16 w dziale dodatków mieszkaniowych. W tych samych punktach należy składać wnioski.

Wnioski są również wydawane i przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko nr 1), wejście od strony ul. Zduńskiej.

Szacuje się, że w Płocku z dodatku będzie mogło skorzystać 28 tys. gospodarstw domowych (52 proc.).

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU