Możliwości aż po Horyzont. Specjalne spotkanie dla przedsiębiorców

REKLAMA

„Dzień z programem Horyzont w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym” to spotkanie dla przedsiębiorców, którzy poszukują źródeł finansowania swoich pomysłów, projektów i rozwiązań technologicznych. Udział w konsultacjach ze specjalistami jest bezpłatny.

Podczas spotkania organizatorzy zaplanowali wykład nt. podstawowych informacji o programie Horyzont 2020, a także konsultacje indywidualne z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w zakresie:

PowiązaneTematy

  • bezpieczeństwa żywnościowego,
  • energii,
  • środowiska,
  • nanotechnologii
  • instrumentu MŚP.

Eksperci KPK podpowiedzą, w jaki sposób uzyskać dotacje prosto z Brukseli na pomysły przedsiębiorców w ww. zakresie.

Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje, zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii Innowacji. Horyzont 2020, jako nowa odsłona programu ramowego, stawia na intensywną współpracę nauki z przemysłem, jak również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się 7 lutego w godz. 10-13 w siedzibie PPP-T przy ul. Łukasiewicza 39 w Płocku. Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: izabela.zochowska@pppt.pl.