MOPS zapłaci za studia

ADVERTISEMENT

PowiązaneTematy

Jak podaje płocki ratusz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce pomóc niepełnosprawnym studentom. Trwa proces składania wniosków o refundację. Studenci i doktoranci mogę się starać o zwrot kosztów nauki.

Do 30 września niepełnosprawni uczniowie szkół pomaturalnych, studenci i doktoranci mogą starać się o refundację kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Z programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym):
– studiujące na studiach licencjackich albo magisterskich na uczelniach wyższych,
– studenci studiów podyplomowych w szkołach wyższych lub innych jednostkach uprawnionych do prowadzenia tych studiów,
– uczestnicy studiów doktoranckich w szkołach wyższych lub innych jednostkach lub osoby, które mają wszczęty przewód doktorski,
– słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
– uczniowie szkół policealnych,
– studenci uczelni zagranicznych,
– studenci odbywający staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej.Ratusz zapewnia, że nie ma znaczenia, czy uczą się oni w systemie stacjonarnym (dziennym), czy niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu). Dofinansowanie może obejmować: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Możliwa jest refundacja kosztów nauki poniesionych w okresie pół roku przed złożeniem wniosku.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. Wolskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 60. Druki wniosków są dostępne w siedzibie MOPS w Płocku oraz na stronie: www.mopsplock.eu.