REKLAMA

Mocno utrudniony dostęp do fizjoterapii w powiecie płockim. Jest jednak szansa

REKLAMA

W połowie listopada Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ rozstrzygnął konkurs na świadczenie fizjoterapii na terenie powiatu płockiego. Okazało się wówczas, że na 12 wybranych podmiotów leczniczych, tylko dwa znalazły się na obszarze powiatu płockiego ziemskiego (reszta na terenie miasta Płocka). Władze powiatu postanowiły interweniować.

Problem był duży, bowiem jedyne dwa podmioty wybrane przez NFZ położone są na lewym brzegu Wisły – w gminach Gąbin i Łąck. Wyglądało na to, że pozostałe gminy będą miały mocno utrudniony dostęp do fizjoterapii.

Zainterweniowały jednak władze powiatu płockiego, które wielokrotnie występowały m.in. do MOW NFZ w związku z ograniczeniami w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym również i rehabilitacji leczniczej. Podczas listopadowej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec braku zapewnienia mieszkańcom właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie powiatu płockiego.

W uzasadnieniu uchwały radni wyjaśniali, iż: „W odczuciu społecznym na terenie powiatu płockiego występują poważne bariery w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Niezadowolenie mieszkańców potwierdza skala skarg, wniosków i negatywnych opinii o braku działań zmierzających do stopniowego wyrównywania dostępu do w/w świadczeń. Nierównomierne zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych powoduje, że mieszkańcy wsi zmuszeni są do korzystania z tych świadczeń w odległych ośrodkach lub ponoszenia kosztów leczenia w trybie komercyjnym lub też całkowicie rezygnują z tych świadczeń, a mogliby z nich korzystać blisko miejsca swojego zamieszkania, ponieważ są ośrodki wyspecjalizowane w tej dziedzinie i świadczące usługi na wysokim poziomie”.Wydaje się, że starania przyniosły efekt. W odpowiedzi mazowieckiego oddziału NFZ czytamy, że „ (…) analiza stanu dostępności do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej (…) wykazała, że miejsca udzielania świadczeń podmiotów wybranych do realizacji umów na obszarze kontraktowania nie w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców powiatu płockiego ziemskiego”. Oddział ogłosił już postępowanie konkursowe uzupełniające, które ma zostać rozstrzygnięte do 29 stycznia 2018 r.

– MOW NFZ wyraża nadzieję, że rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego pozwoli na usunięcie aktualnie występujących barier w dostępie do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze powiatu płockiego ziemskiego i wpłynie korzystnie na poprawę jakości opieki zdrowotnej, w szczególności na terenach oddalonych od Płocka – przekazuje dobrą informację NFZ.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU