Miejsca przyjazne seniorom

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Prezydent Płocka i Płocka Rada Seniorów zorganizowali akcję “Miejsce przyjazne seniorom”, która jest jednym z elementów porozumienia o współpracy na rzecz poprawy sytuacji społecznej osób starszych oraz budowania pozytywnego wizerunku starości. Kandydaci do certyfikatu to firmy, urzędy, instytucje, organizacje.

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc i instytucji przyjaznych seniorom, działających na terenie Płocka. Dotyczy to przede wszystkim instytucji:

 • kulturalnych,
 • edukacyjnych,
 • rekreacyjnych,
 • kawiarni,
 • sklepów,
 • aptek,
 • instytucji użyteczności publicznej

i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy oraz miejsc, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane.

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji, które są zainteresowane uzyskaniem certyfikatu “Miejsce przyjazne seniorom”. Tak wybrane miejsca otrzymają certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem graficznym, informującym o wyróżnieniu. Instytucja (miejsce) ubiegająca się o certyfikat, powinna spełniać następujące kryteria:

 • posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,
 • utrzymywać i rozbudowywać ofertę,
 • umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,
 • realizować zniżki i rabaty dla seniorów,
 • posiadać architekturę i wyposażenie powierzchni użytkowej, dostosowane do osób starszych,
 • być otwartą na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom,
 • być miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Miejsca przyjazne seniorom będą promowane przede wszystkim poprzez: serwis internetowy Urzędu Miasta Płocka (http://www.plock.eu), serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (http://www.mopsplock.eu), a także media patronujące akcji.

Warunki uczestnictwa:

Kandydaci ubiegający się o certyfikat wypełniają formularz zgłoszenia, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. Kandydaci dodatkowo mogą przedłożyć formularz rekomendacji, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, z dopiskiem: Akcja: “Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Zgłoszenia mogą składać:
a) instytucje,
b) firmy,
c) organizacje,
d) urzędy,
e) osoby fizyczne, które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadają pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu, w tym przypadku należy dodatkowo wypełnić Załącznik nr 3 do Regulaminu),
f) inne instytucje spełniające kryteria Regulaminu wymienione w pkt. I. 3.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzy Prezydent Miasta Płocka i Płocka Rada Seniorów. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmie się Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Płockiej Rady Seniorów, która przedstawi Prezydentowi Miasta Płocka listę wyłonionych kandydatów do uzgodnienia. Komisja przygotuje listę rekomendacyjną, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu będzie podjęta przez Kapitułę decyzyjną. Formalne rozpatrzenie zgłoszenia wraz z wizytacją zgłoszonego miejsca nastąpi w ciągu sześciu tygodni od dnia złożenia dokumentów do udziału w Akcji.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji