REKLAMA

Michał Twardy nowym sekretarzem powiatu płockiego

REKLAMA

Znamy już nowego sekretarza w płockim Starostwie Powiatowym, który zastąpi na tym stanowisku Piotra Dyśkiewicza. To Michał Twardy, dotychczasowy dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego.

michał twardySekretarz Powiatu jest płocczaninem, ma 38 lat. Absolwent Politechniki Warszawskiej, dodatkowo ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Kontrola i Audyt Wewnętrzny, Zamówienia Publiczne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie, Współczesny Model Zarządzania.

Pracę zawodową rozpoczynał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, następnie pracował w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Jest także członkiem Rad Społecznych w MWOMP w Płocku i Wojewódzkim SZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Zastępcą Przewodniczącego Rady Społecznej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.Nowy sekretarz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i samorządowym miasta Płocka i powiatu płockiego. Jest Członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Radny Miasta Płocka kadencji 2014-2018, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej w Radzie Miasta Płocka, członek Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego oraz Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Żonaty, dwójka dzieci.

Przypomnijmy, że dotychczasowy sekretarz, Piotr Dyśkiewicz, został desygnowany na stanowisko wiceprezydenta Płocka ds. komunalnych.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU