REKLAMA

Mają stworzyć dokumentację do koncepcji zagospodarowania Placu Narutowicza

REKLAMA

Urząd Miasta Płocka ogłosił przetarg na stworzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do „Opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”.

Jak czytamy w opisie, celem koncepcji było stworzenie spójnej i atrakcyjnej dla użytkowników przestrzeni w centrum miasta. Głównymi założeniami projektowymi były natomiast: uporządkowanie wizualne przestrzeni, stworzenie miejsca przyjaznego użytkownikom, elastyczne zagospodarowanie, umożliwiające organizację różnorodnych imprez, uspokojenie i uporządkowanie ruchu kołowego oraz parkowania w przestrzeni placu, a także zaproponowanie wygodnych, atrakcyjnych wizualnie i spójnych stylistycznie mebli miejskich.

Urząd Miasta Płocka ogłosił teraz zamówienie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji wybranej w konkursie. PowiązaneTematy

Potencjalny wykonawca, oprócz opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będzie musiał także dostarczyć specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń na wykonanie robót budowlanych w ramach zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza w zakresie prac przygotowawczych.

Zakończenie wykonania całej dokumentacji projektowej przewidziano do 29 listopada 2019 roku. Termin składania ofert upływa 22 marca br.o godz. 11. Otwarcie ofert nastąpi pół godziny później.

źródło: dokumentacja projektowa