Magisterka teraz również w Płocku

REKLAMA

Pierwsze studia magisterskie w PWSZ ruszą od nowego roku akademickiego. Uczelnia właśnie otrzymała ministerialne uprawnienie, dzięki którym absolwenci studiów licencjackich będą mogli dokończyć studia w Płocku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której „nadaje Instytutowi Nauk Humanistycznych i Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku pedagogika”. To dobra wiadomość dla absolwentów studiów licencjackich na tym kierunku, którzy nie będą musieli szukać uzupełniających studiów magisterskich poza granicami naszego miasta.

PowiązaneTematy

– Rekrutacja na studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) rozpocznie się 21 lipca i potrwa do 16 września – informuje Agnieszka Grażul-Luft, kierownik Działu Promocji i Współpracy Międzynarodowej. – Do wyboru są dwie specjalności: „edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” oraz „pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią” – dodaje.