REKLAMA

Macie dobre świadectwo? Wystartujcie po stypendium!

REKLAMA

Kolejny raz Fundacja Orlen – Dar Serca ma specjalną ofertę dla uczniów, którzy wrócili z zakończenia minionego już roku szkolnego z dobrymi ocenami na świadectwie. Każdy, kto miał średnią minimum 4,3 oraz uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub w klasach, odpowiadających 2 i 3 klasie gimnazjum, może wystartować po stypendium.

PowiązaneTematy

To 9. edycja programu stypendialnego Fundacji ORLEN – DAR SERCA. Program „Mam pasję powyżej średniej” startuje już 1 września, wnioski można składać do 29 września. O tym, kto zostanie stypendystą Fundacji, dowiemy się w listopadzie br., kiedy zakończy się weryfikacja złożonych wniosków.

– O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, którzy są zameldowani w Płocku lub powiecie płockim na pobyt stały. Przy składaniu wniosku wymagane jest zaświadczenie z urzędu. Warunkiem koniecznym do złożenia aplikacji jest również osiągnięcie na świadectwie szkolnym za rok 2016/2017 średniej na poziomie minimum 4,3 – informuje Fundacja.

Program kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz klas odpowiadających 2 i 3 klasie gimnazjum.

Przypomnijmy, że program „Mam pasję powyżej średniej” nagradza nie tylko tych uczniów, którzy osiągają świetne wyniki w nauce, ale przede wszystkim tych, którzy angażują się społecznie oraz posiadają ponadprzeciętne osiągnięcia w dziedzinach związanych z zainteresowaniami i pasją.Niezbędne do złożenie wniosku jest więc posiadanie udokumentowanych osiągnięć naukowych lub pozanaukowych, np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, czy też aktywności artystycznej lub sportowej. Punktowane będzie także zaangażowanie w działalność społeczną, np. wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych, przynależność do harcerstwa czy działalność na rzecz parafii. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół średnich wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów klas 2 i 3 gimnazjów – 200 zł.

Formularze aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne będą na stronie Fundacji www.orlendarserca.pl w zakładce „Nasza działalność” / „Program stypendialny” od 1 września 2017 r. Aplikacje on-line składać można do 29 września, natomiast do 30 września na adres Fundacji należy przesłać wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Stypendia otrzymają ci uczniowie, którzy w procesie rekrutacji otrzymają najwyższą liczbę punktów. Listę laureatów programu poznamy w listopadzie 2017 r.

W dotychczasowych ośmiu edycjach programu Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wsparła finansowo edukację blisko tysiąc trzystu uczniów z Płocka i powiatu płockiego. Stypendia dla mieszkańców miasta i powiatu są kolejnym elementem realizowanego przez Koncern programu ORLEN DLA PŁOCKA.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU