Liść Dębu za poezję

REKLAMA

Wrażliwość poetycka, aktywność twórcza w tej dziedzinie, konfrontowanie twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców – to cele kolejnej edycji konkursu „O Liść Dębu”, organizowanego przez Książnicę Płocką.

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, współorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Płocku, skierowana jest do każdego, kto chciałby spróbować swoich sił w poezji i skonfrontować swoje dzieła z pracami innych. Do 15 września należy wysłać do Książnicy Płockiej zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

PowiązaneTematy

Finał konkursu odbędzie się 21 listopada, poza wręczeniem nagród odbędzie wówczas również koncert poezji śpiewanej. Efektem konkursu będzie tomik nagrodzonych wierszy, wzbogacony o fotografie członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego imienia Aleksandra Macieszy.