REKLAMA

Które grupy zawodowe i kiedy najczęściej chorują? Zbada to ZUS

REKLAMA

Od połowy maja pracodawca ma obowiązek zgłaszać do ZUS kod zawodu pracownika. Instytucja będzie badać, jakie grupy zawodowe i kiedy najczęściej chorują.

Od 16 maja weszła w życie ważna zmiana, dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń w zakresie przekazywanych danych. Dotyczy ona obowiązku wykazywania w formularzach zgłoszeniowych informacji o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie.

– Pozwoli to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dokumentach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu.

Kod zawodu potrzebny do analiz

– Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce. Ponadto informacje te pozwolą oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. Pragnę uspokoić przedsiębiorców, że dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zwraca uwagę, że wykonywany zawód jest cenną informacją przy budowaniu polityki państwa na najbliższe lata, w tym zdrowotnej.

– Kod zawodu pozwoli na analizę orzekanego stopnia niezdolności do pracy, w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem czy ocenie poziomu wysokości świadczeń, w korelacji z zawodem. Oprócz tego zgromadzone dane będą pomocne przy przeprowadzaniu bilansu wpływów składek do FUS i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych – dodaje szefowa ZUS.Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.

Zmianie uległy wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA

W formularzu ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – uaktywnione zostało pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

W formularzu ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych w bloku V dodano pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieniono opis bloku V na: Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu.

Kod wykonywanego zawodu musi być zgodny z klasyfikacją zawodów określoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Program Płatnik oraz aplikacja ePłatnik począwszy od 16 maja 2021 r., są dostosowane do nowych wzorów dokumentów.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 1

  1. Ha ha says:

    Bez badań mogę wam wskazać jaka grupa zawodowa najczęściej jest na L-4.Wszystkie szwaczki pracujące w Levi’s.Nikt tam nie chce pracować nowe osoby rezygnują w ciągu dwóch tygodni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU