Które drogi mają szansę na remont? Jest wstępna lista

REKLAMA

Wojewoda Mazowiecki opublikował listę 124 projektów, które znalazły się na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na 2017 rok w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Są wśród nich również inwestycje z Płocka i terenu powiatu płockiego.

Jest to wstępna lista, ostateczną poznamy do 30 listopada. Do końca roku natomiast poznamy listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie. Łącznie na wszystkie projekty przeznaczono 95,6 mln zł.

PowiązaneTematy

Łącznie na liście znalazło się 37 projektów powiatowych i 87 gminnych. Dofinansowanie do nich może wynieść do 50 proc. kosztów zadania – maksymalnie 3 mln zł. Przy ocenie wniosków brano pod uwagę: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój spójnej sieci dróg publicznych, poprawę dostępności komunikacyjnej, współpracę w zakresie dofinansowania oraz kontynuację zadania.

Szansę na dofinansowanie rządowe mają jedynie zadania z największą punktacją na liście.

Wśród projektów, dotyczących dróg powiatowych na wstępną listę zakwalifikowano:

 • 12. miejsce – Gmina Miasto Płock – Rozbudowa drogi powiatowej nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock – etap II – wnioskowana kwota dofinansowania: 3 mln zł, środki własne: 4.627.132 zł, łączna wartość projektu: 7.627.132 zł
 • 34. miejsce – Powiat Płocki – Przebudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewska – Łąck w miejscowości Sendeń Duży i Łąck – wnioskowana kwota dofinansowania: 1.499.998 zł, środki własne: 1.499.998 zł, łączna wartość projektu: 2.999.997,40 zł

Wśród projektów, dotyczących dróg gminnych na wstępną listę zakwalifikowano:

 • 49. miejsce – Gmina Bulkowo – Przebudowa drogi gminnej nr 290430W Łubki Nowe – Sochocino Praga Etap 2 – wnioskowana kwota dofinansowania: 471.141 zł, środki własne: 471.141 zł, łączna wartość projektu: 942.282,46 zł
 • 67. miejsce – Gmina Staroźreby – Budowa drogi gminnej relacji Smardzewo – Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby – wnioskowana kwota dofinansowania: 958.599 zł, środki własne: 958.600,85 zł, łączna wartość projektu: 1.917.199,85 zł
 • 68. miejsce – Gmina Brudzeń Duży – Budowa dróg gminnych – ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dużym – wnioskowana kwota dofinansowania: 459.280,98 zł, środki własne: 459.280,98 zł, łączna wartość projektu: 918.561,96 zł

Odrzucone projekty (16 powiatowych i 73 gminne):

 • Powiat Płocki – Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica – Brzechowo na odcinku od km 0+020 do km 3+773
 • Gmina Mała Wieś – Przebudowa drogi gminnej nr 290840W w m. Dzierżanowo
 • Gmina Bodzanów – Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów: Cybulin – Kiełtyki, Bodzanów – Rzeczyn na odcinku Chodkowo – Karowo Duchowne i w m. Cieśle (dz. 339)
 • Miasto i Gmina Gąbin – Przebudowa dróg gminnych w ulicach Kwiatowa, Konwaliowa i Różana na Osiedlu Kwiatowym w Gąbinie o łącznej długości 0,632 km
 • Gmina Nowy Duninów – Przebudowa drogi gminnej nr 290930W w m. Lipianki gm. Nowy Duninów
 • Miasto i Gmina Drobin – Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,62, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej na działkach 963/1, 225/2, 225/3, 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1, 969/2 położonych w m. Drobin
 • Gmina Stara Biała – Budowa drogi Nowa Biała – Maszewo Duże.