REKLAMA

Konsultacje społeczne w Płocku elektronicznie i korespondencyjnie

REKLAMA

Urząd Miasta Płocka zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących zmian w przepisach o segregacji odpadów. Konsultacje mają odbyć się drogą elektroniczną i korespondencyjną.

5 maja Urząd Miasta Płocka ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych, dotyczących zmian w przepisach o segregacji odpadów. Do udziału w konsultacjach zaprasza Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, a w informacji czytamy, że możliwe jest przesyłanie opinii zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną, pocztową.

PowiązaneTematy

Tematem konsultacji jest projekt zmian w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta” oraz w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Płocka oraz właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach położonych na terenie Płocka.Uwagi, wnioski i propozycje można składać:

  • drogą elektroniczną – wiadomości nie musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy ją wysłać na adres wks@plock.eu,
  • pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Konsultacje społeczne będą trwały do 18 maja 2020 roku.

Projekty regulaminu utrzymania utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU