Kompozycje Zuzanny Niedzielak w muzeum

REKLAMA

W najbliższą niedzielę będziemy mieli możliwość usłyszeć drugi koncert z cyklu „Kompozytor – Rezydent”, organizowany przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną, podczas którego zostaną wykonane kompozycje Zuzanny Niedzielak.

W trakcie koncerty usłyszymy utwory „Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian” oraz „H2O na flet, wiolonczelę i fortepian”. Program zaprezentuje osobiście kompozytorka wraz z zaproszonymi solistami: Anną Gruszczyńską (flet), Marcinem Malikowskim (wiolonczela) oraz pianistką Olgą Witkowską 9 czerwca (niedziela) o godz. 16.30 w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Pierwszy koncert z prawykonaniem utworu „Koncert na klarnet, harfę i orkiestrę” kompozytorki – rezydentki odbył się w Płocku, 19 października ubiegłego roku.

PowiązaneTematy

Wykonanie i prawykonanie utworów Zuzanny Fabijańczyk odbywa się i jest współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Kompozytor-rezydent”, który nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Program polega na prezentacji kilku dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej, zaś podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji. Główną ideą programu „Kompozytor-rezydent” jest promocja współczesnych młodych polskich kompozytorów, którzy poprzez systematyczną prezentację swoich dzieł mają szansę zaistnieć i utrwalić się w świadomości słuchaczy. Celem programu jest zwiększenie udziału najnowszej polskiej muzyki w stałym repertuarze instytucji koncertowych, poprzez wzmacnianie bliskich relacji pomiędzy młodymi twórcami a wykonawcami i instytucjami oraz ograniczenie kosztów prezentacji dzieł muzyki współczesnej.