REKLAMA

Kiedy w Płocku powstaną nowe parki? I gdzie planowany jest największy?

REKLAMA

O informację na temat lokalizacji i stanu zaawansowania prac nad nowymi parkami w Płocku wystąpił radny Artur Jaroszewski. Jak tłumaczył, Płock należy do najsłabiej zadrzewionych miast w Polsce. Wiceprezydent wymienia w odpowiedzi planowane inwestycje, choć w części z nich nowych drzew nie będzie.

To, że w Płocku nie mamy za wiele parków, jest faktem. Jak tłumaczy w swojej interpelacji Artur Jaroszewski, przewodniczący Rady Miasta Płocka, udział terenów parków i lasów na obszarze Płocka jest poniżej średniej dla miast na prawach powiatów.

– Parki i lasy to „miejskie płuca”, dlatego musimy budować nowe parki. Dotychczasowe coroczne nasadzenia nowych drzew nie rekompensują nawet w części masy zielonej drzew corocznie wycinanych – przekonuje radny. – W odpowiedzi proszę nie powtarzać wcześniej udostępnianych treści o parkach Mościckiego i Pasażu Roguckiego oraz o istniejących już terenach zielonych, na których planujemy jedynie dosadzanie drzew – stwierdza Artur Jaroszewski.

W interpelacji prosi też o informację, na jakim etapie są przygotowania do budowy nowych parków w Płocku, gdzie dokładnie nowe parki będą zlokalizowane (wraz z numerami ewidencyjnymi działek), jak przedstawiają się planowane harmonogramy ich realizacji oraz jakie są planowane powierzchnie tych parków.

Odpowiedzi na tę interpelację udzielił wiceprezydent ds. inwestycji, Jacek Terebus. Jak stwierdził, planowanych jest kilka inwestycji w tym zakresie.

1. Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ul. Braci Jeziorowskich
Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy skweru osiedlowego, zlokalizowanego między ul. T. Gintera i ul. Braci Jeziorowskich. Rozpoczęcie prac zaplanowano na przełom drugiego i trzeciego kwartału br., natomiast zakończenie (ze względu na duże ilości nasadzeń zieleni) na październik/listopad br.
Na terenie skweru znaleźć się mają: ciągi piesze i placyki o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenie terenu, murek oporowy z siedziskami, pergole, nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, pnącza, byliny, łąka kwietna żywopłot, trawnik, mała architektura: ławki z oparciem, ławki wiszące – huśtawki, leżaki, biblioteki plenerowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice z regulaminami, rzeźba TORUS oraz siłownia zewnętrzna (cztery podwójne urządzenia).

Planowana powierzchnia to ok. 0,4 ha, czyli mniej więcej połowa boiska do piłki nożnej.

2. Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska (Centralny Park Rekreacji – etap II).
Centralny Park Rekreacji na osiedlu Dobrzyńska to teren pomiędzy ulicami: Miodową, Bartniczą, Al. Kobylińskiego i Słodową. W poprzednich latach została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Planowane jest tu wykonanie ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury, zagospodarowanie terenów zielenią i oświetlenie. Brak jest informacji, czy w ramach tej inwestycji zostaną posadzone jakiekolwiek drzewa.
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2021 r., a zakończenie rok później.

Planowana powierzchnia to ok. 3,1 ha.

3. Budowa Parku Miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż cieku „Mała Rosica” w Płocku
W tym roku rozpoczęto przygotowania w zakresie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
W ramach zlecenia, sporządzona ma zostać także dwuwariantowa koncepcja projektowa, obejmująca:
– regulację i przebudowę cieku „Mała Rosica” (Etap I)
– zagospodarowanie terenów wzdłuż cieku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Etap II).

Jak wyjaśnia wiceprezydent, koncepcja Parku Miejskiego ma uwzględniać walory przyrodnicze obszaru objętego opracowaniem, w wyniku którego „powstanie bogata, wielopiętrowa oraz wielogatunkowa zieleń, w głównej mierze oparta na gatunkach rodzimych (w tym lokalnych) stwarzających dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimego ptactwa, owadów oraz drobnych ssaków, a także zawierająca obszary ukształtowane w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, w sposób istotny podnoszący różnorodność biologiczną”.

Inwestycja ma objąć zagospodarowanie terenów wzdłuż cieku „Mała Rosica” oraz regulację i przebudowę tego cieku, a także:

 • przebudowę rowu wraz z urządzeniami oczyszczającymi ścieki deszczowe,
 • wykonanie trawników, rabat kwietnych, łąk kwietnych,
 • wyposażenie parku w obiekty małej architektury (ławki, śmietniczki, tablice informacyjne, stojaki na rowery),
 • budowę alejek spacerowych, punktów widokowych oraz polan wypoczynkowych,
 • wykonanie nasadzeń nowych roślin (drzew, krzewów), nawiązujących do istniejącego drzewostanu i zapewniającego odpowiednie kształtowanie wnętrz parkowych.

Jak przekazał wiceprezydent, „z uwagi na położenie inwestycji w głównej mierze na terenach prywatnych, prowadzone są rozmowy (…) w zakresie określenia sposobu i trybu podziału nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję oraz ich wykupu, w celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane”.– Ze względu na szeroki zakres inwestycji, ilość działek objętych planowanym podziałem i wykupem, konieczne jest wykonanie wnikliwych prac przygotowawczych i negocjacyjnych z właścicielami nieruchomości – wyjaśnia Jacek Terebus.

Dodaje, iż jednocześnie prowadzone są prace przygotowawcze w zakresie sporządzenia dokumentacji, które umożliwią wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Szacunkowa powierzchnia Parku Miejskiego dla obu etapów ma wynieść ok. 11 hektarów (to teren porównywalny z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Płocku).

4. Przebudowa alei Spacerowej
To zadanie jest realizowane od 18 grudnia 2020 r. Na tym terenie ma powstać „atrakcyjna przestrzeń miejska”, która „w sposób harmonijny łączyłaby funkcje komunikacyjne i rekreacyjne”. Zaplanowano tam budowę ciągu pieszego wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury i zielenią.

Inwestycję podzielono na trzy etapy:

 • przebudowa samego ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem terenu na odcinku od ul. Ostatniej do Al. Kobylińskiego w Płocku – mają tu powstać nawierzchnie utwardzone, obiekty małej architektury, zagospodarowanie terenu zielenią, w tym „ogrody deszczowe” wzdłuż alei, tj. zagłębione tereny zatrzymujące i podczyszczające wodę deszczową, spływającą z terenów utwardzonych, nasadzenia roślin hydrofitowych. Do tego zaplanowano tereny zieleni.
 • przebudowa rejonu skrzyżowania al. Spacerowej z Al. Kobylińskiego wraz z konieczną przebudową sygnalizacji świetlnej,
 • uzupełnienie zieleni po zachodniej stronie alei (teren jest własnością prywatną, urząd miasta nie ma obecnie praw do dysponowania tą nieruchomością).

Projekty budowlane, wykonawcze oraz uzyskanie pozwolenia na budowę mają nastąpić w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, a termin realizacji Etapu I zaplanowano na 21 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Planowana powierzchnia to ok. 0,12 ha, czyli mniej więcej tyle, co działka przy domku jednorodzinnym.

5. Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza
W marcu br. wykonawca złożył dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę i przebudowę Placu Gabriela Narutowicza w Płocku wraz z infrastrukturą techniczną.
Zgodnie z planem, zagospodarowanie placu obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej, małej architektury, zbiorników wodnych oraz zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią. I tu brakuje informacji o nowych nasadzeniach drzew.

Jak podkreśla wiceprezydent, realizacja inwestycji uzależniona jest od środków finansowych w kolejnych budżetach miasta (czyli mówiąc wprost: jeśli pieniędzy nie będzie, inwestycja nie zostanie zrealizowana).

Planowana powierzchnia to ok. 0,8 ha, czyli niewiele większa od boiska do piłki nożnej.

Wiceprezydent przekazał także, iż do końca 2021 r. planowane są prace, związane z nasadzeniem 11.812 szt. roślin, w tym:
– 273 drzew
– 5.943 krzewów
– 5.596 bylin i traw ozdobnych.
Mają one wypełnić m.in. 6 skwerów kieszonkowych przy ul. Kazimierza Wielkiego, Nowickiego, Grzmota-Skotnickiego, Dobrzyńskiej, Żwirki i Wigury oraz Topolowej.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 16

 1. regionalista says:

  Żydzie Parowie chcieli robić interes z tzw. Holendrami nie bacząc ze tu ściek z Orlenu i bardzo nisko a np gaz płynny ze zbionikow na C-13 i inne spłynie smuga właśnie tam do parowy i po odparowaniu wróci z róża wiatrów na Plock i spali wszystko. Nie robić kataklizmu.

 2. AnonimowyGłodomor says:

  Proponuje odkopać stary projekt budowy parku na Parowie , jest tam duży potencjał nie wiem czemu nie chce nikt w to zainwestować o.o

 3. Płockier says:

  Sranie w banie z tymi parkami, psy mają gdzie srać . Lepiej nich zaczną budować parkingi. Mandaty to potrafią wypisywać.

  • Draniel Obdartek says:

   To prawda, za kundle w blokach powinni przy..ać taki podatek, ze odechciałoby sie trzymać pchlarzy.

 4. Zosia says:

  dbać o drzewa już rosnące , a nie wycinać zasadzić więcej drzew, a nie tylko beton

 5. Płocek says:

  Czy ktoś wie gdzie w Internecie można znaleźć informacje na temat parku nad tzw. ciekiem – Mała Rosica na Podolszycach południe?

 6. Anonim says:

  Park przy Placu Obrońców Warszawy to miejsce dla psów, pijaków i młodych potrzebujących się sprawdzić w niszczeniu, rozrabianiu, zaczepianiu i robieniu złych rzeczy.

 7. regionalista says:

  Jak najszybciej przestawić dziwaczna Kolumnę Obroncow 20R. A nie kalać Obroncow…. odchodami z szaletu miejskiego.
  Architekturę Placu należy dostosować do ww. POMNIKA.

 8. Rodowity says:

  Ale odpowiedź….a gdzie w tym wszystkim parki?skwery i aleje hahaha….no może poza jarem rosicy……najlepszywal wałek Łysego to ten zprzebudowa świateł na Kobylińskiego przy remoncie alei Spacerowej……przecież te światła tam są względnie nowe hahaha…..no ale trzeba bredzić o inteligentnej sygnalizacji i łapówe przytulić……odpowiedź z dupy parków w tym wszystkim zero…….a jest gdzie robić….ale to trzeba by było znac własne miasto

 9. Anonim says:

  Najlepszy jest Park Północny na Podolszycach Północ .(nie na Południowych)/Itnieje ponad 20 lat temu.Został zmodrnizowany w 2002 roku za kadencji Pana Prezydenta Hetkowskiego.
  Wcześniej były tam gruzy i śmieci.Kiedyś się zdziwiłem (raczej chyba nie) gdy pewien kandydat na radnedo RM, chwalił się ile on ma zasług w powstaniu tego parku.
  Owszem miał:Nie łamał drzewek w tym parku.Był wtedy małym dzieciakiem.

  • ptasznik says:

   Przed parkiem była tam podmokła łąka stąd nasadzenia drzew było dwa razy. No i były tam legi czajek, bardzo piękne ptaki. Obecnie aż się prosi aby w tym parku wybudować jakąś małą
   fontannę aby ptakom zapewnić wodę do picia. Brak tej fontanny to zasadnicza sprawa. Nie musi być taka jak te wygłupy na Nowym Rynku czy Tumskiej wymyślone przez gościa od mola. Może to być sklepana rurka sikająca do cementowej lub kamiennej misy by sobie ptaszki mogły cieszyć wodą i kąpielą.
   A tak wcale nie na marginesie niech podniesie rękę do góry ten kto widział wróble w mieście? Na Podolszycach Północnych ich nie widać.

 10. NN says:

  Plac Narutowicza? W projekcie to drugie Kutno. Beton, betonem pogania..

 11. rsz says:

  Najlepsze są ogródki działkowe tuż obok orlenu

 12. Jestem na tak ! says:

  Tak, tak, prosimy dużo dużo zieleni w całym mieście, szczególnie na Międzytorzu…
  Czy coś jest możliwe i planowane do zrobienia na terenie szkoły i obok ???

 13. regionalista says:

  Największe te które Barbados wycięli. Przy takim wojewidzie nic się nie uda. Tylko sikawki themmersona i dużo piasku… I pniaków Moc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU