Urząd Miasta Płocka

Zweryfikowano
Ratusz.jpg
Stary Rynek 1 09-400 Płock, PL
1 Stary Rynek Płock mazowieckie PL

Lokalizacje Budynków Urzędu Miasta Płocka
Stary Rynek 1
Wydział Promocji i Informacji – tel. 24 367 14 81
Odpady Komunalne: Gospodarowanie – tel. 24 367 08 25, Opłaty – tel. 24 367 08 12
Oddział Edukacji – tel. 24 367 17 05
Oddział Kultury – tel. 24 367 16 34
Wydział Sportu i Rekreacji – tel. 24 367 16 30

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3)
Geodezja – tel. 24 367 15 94
Architektura i Budownictwo – tel. 24 367 15 95
Mieszkania Komunalne – tel. 24 367 15 96
Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna – tel. 24 367 15 97
Informacja – tel. 24 367 15 55

Piłsudskiego 6
Komunikacja: Rejestracja Pojazdów – tel. 24 367 17 44, Prawo Jazdy – tel. 24 367 17 40
Działalność Gospodarcza – tel. 24 367 15 92
Ewidencja Ludności – tel. 24 367 15 93, Dowody Osobiste – tel. 24 367 08 54
Wydział Zdrowia – tel. 24 367 17 07

Plac Dąbrowskiego 4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – tel. 24 367 16 53

Ratusz.jpg 2 lata temu
Wyświetlam 1 wynik