Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Rzepecki

Zweryfikowano
13006454_928040593961653_6585333623676517682_n.jpg
Tumska 6 09-402 Płock, Polska
6 Tumska Płock mazowieckie 09-402 PL

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi z następujących dziedzin:
Z zakresu prawa cywilnego:
• zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ksiąg wieczystych
• umowy: o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, umowy najmu, umowy darowizny itp.
• odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa (m.in. odszkodowania – wszelkiego rodzaju wypadki w tym komunikacyjne, a także odszkodowania z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umów)
• prawo spadkowe – m. in. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, testamenty, nieważności testamentu, zachowki, zapisy, polecenia itp.
Z zakresu prawa karnego:
• reprezentacja (jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego) w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowy oraz postępowaniu wykonawczym
• reprezentacja przed organami wymiaru sprawiedliwości
• przygotowywanie wszelkich pism procesowych w zależności od roli i stadium procesowego
• opinie i porady prawne zakresu procedury karnej, prawa karnego materialnego, karnego-skarbowego, prawa wykroczeń
Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
• doradztwo z zakresu spraw pracowniczych, umów o pracę
• przygotowywanie projektów umów o zakazie konkurencji, umów o pracę, regulaminów pracy i UZP
• reprezentacja w sądach we wszystkich sporach dotyczących spraw pracowniczych, zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy
• odszkodowania z tytułu naruszenia praw pracowniczych przy rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę
Z zakresu prawa rodzinnego:
• rozwody
• separacje
• podział majątku wspólnego
• ustalenie wysokości alimentów oraz kontaktów, władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu
• unieważnienie małżeństwa

Z zakresu prawa administracyjnego:
• reprezentacja w wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed urzędami administracji rządowej i samorządowej
• występowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
• sporządzanie pism procesowych, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Obsługa podmiotów prawnych:
Oferuję państwu szeroką gamę współpracy, dostosowaną do Państwa potrzeb, zarówno w zakresie stałego zlecenia jak i poszczególnych indywidualnych spraw.

13006454_928040593961653_6585333623676517682_n.jpg 2 lata temu
Wyświetlam 1 wynik