Już nikogo nie obrazisz w internecie. Jest pomysł na walkę z cyberprzemocą

REKLAMA

Chyba każdy z nas spotkał się z cyberprzemocą w Internecie. Jeśli nie dotknęła nas to na pewno któregoś z naszych znajomych. Wyzwiska, agresja, straszenie, szantażowanie i rozsyłanie kompromitujących treści. Na pomysł walki z cyberprzemocą wpadł jeden z płockich radnych. Co to będzie?

Płocki radny Piotr Szpakowicz wpadł na pomysł walki z przemocą w internecie. Złożył interpelację w sprawie przygotowania miejskiego programu przeciwdziałania cyberprzemocy na lata 2018-2021, zawierającego szczegółową diagnozę zjawiska oraz zakres działań profilaktycznych.

PowiązaneTematy

Swoją interpelację uzasadnia tym, że cyberprzemoc definiuje się jako o przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie internet oraz telefony komórkowe. Cyberprzemoc zazwyczaj kojarzona jest z problemem pedofilii lub innymi formami działań dorosłych przeciwko dzieciom.

– Kwestie te są cały czas aktualne, ale poważnym zagrożeniem dla dzieci są również ich rówieśnicy. Podstawowymi formami tego zjawiska są straszenie, poniżanie, ośmieszanie, nękanie, szantażowanie, straszenie, publikowanie i rozsyłanie kompromitujących i ośmieszających informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w sieci pod kogoś innego itp. Niestety, zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje się anonimowością sprawcy, szybkością rozpowszechnianiem materiałów, powszechną dostępnością i niejednokrotnie brakiem możliwości usunięcia kompromitujących informacji – uzasadnia Piotr Szpakowicz.

Radny Miasta Płocka dodaje także, że cyberprzemoc cechuje niski poziom kontroli społecznej, doznawanie przez dziecko krzywdy jest trudne do zaobserwowania przez rodziców i nauczycieli. Dzieci nie uświadamiają sobie, jak krzywdzące mogą być działania podejmowane wobec rówieśnika, a ofiary przemocy pozostawiane są same sobie. Dlatego bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu cyberprzemocy ma szkoła i nauczyciele.

– Już teraz powinniśmy podjąć się działań profilaktycznych oraz szybko interweniować w sytuacji, gdy dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci – stwierdza radny.

Jaka będzie odpowiedź płockiego urzędu miasta? Czy powstanie taki program? O tym, będziemy informować jak tylko urzędnicy odpowiedzą na interpelację radnego.