Jarosław Gowin: Płock powinien stać się miastem akademickim

REKLAMA

Do Płocka, na zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjechał Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Celem wizyty była rozmowa o przyszłości i rozwoju PWSZ, konkretnie zaś o szansie przemienienia placówki w uczelnię akademicką.

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa uczelnią akademicką – to nasz cel na najbliższe lata – powiedział rozpoczynając konferencję prasową rektor PWSZ, Maciej Słodki. – Dzięki obecności pana premiera mogliśmy porozmawiać o szansach na rozwój dla uczelni zawodowych aspirujących do miana akademii – mówił rektor.

Wicepremier zwiedził zaplecze uczelni. Chwalił rozwój szkoły, jej laboratoria, docenił także stabilną pozycję PWSZ w Płocku. – Widać, że władze uczelni mają dalekosiężne plany rozwoju – powiedział Jarosław Gowin. – Zauważamy je w ministerstwie, zapewniam – stwierdził.

PowiązaneTematy

Szanse na rozwój uczelni ma przynieść Ustawa 2.0, a więc projekt zmian w systemie szkolnictwa wyższego, nad którym pracują zespoły ekspertów wyłonionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Jedną z możliwości rozwoju Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce, jaką zapewni Ustawa 2.0, jest możliwość tworzenia uczelni federacyjnych – powiedział Gowin podczas spotkania z dziennikarzami. – Ten ruch może ułatwić powstanie uczelni federacyjnej o charakterze akademickim w Płocku – zdradził wicepremier.

Zdaniem wicepremiera Gowina, połączenie uczelni zawodowych w federacje niesie wiele korzyści. Połączone placówki mogą m.in. dzielić się uprawnieniami do prowadzenia kierunków studiów czy wspólnie ubiegać się o granty.

– Idea stworzenia możliwości federalizacji uczelni powstała w toku licznych dyskusji przedstawicieli ministerstwa i środowiska akademickiego – wspomniał wiceminister. – Być może w przyszłości taka federalizacja mogłaby objąć niektóre Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – powiedział.

Projekt Ustawy 2.0 zakłada zmianę nazwy PWSZ, która, zdaniem polityka i środowisk akademickich, nie jest wystarczająco nobilitująca.  – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to nazwa dość niefortunna – powiedział wiceminister Jarosław Gowin. – Zostanie ona zastąpiona bardziej nobliwą  „Publiczną Uczelnią Zawodową”. Chcemy podkreślić akademicki, a nie szkolny szkolny profil uczelni – zapowiedział w Płocku.

Jarosław Gowin zapewniał też, że Płock jest miastem o ogromnym potencjale gospodarczym i edukacyjnym. Jego zdaniem nie jest on jednak wykorzystany w pełni. – Przyszłość tego miasta powinna być związana ze szkolnictwem wyższym – przekonywał wicepremier. – Płock powinien starać się, aby nadano mu tytuł miasta akademickiego. Dlatego bardzo się cieszę ze wszystkich inicjatyw rozwojowych w tym zakresie – dodał.

Te wszystkie zmiany mają dać możliwości rozwoju uczelni zawodowych – także tej w Płocku. Między innymi dlatego spokojny o rozwój płockiego PWSZ-u był obecny na konferencji Maciej Małecki, minister, sekretarz stanu KPRM, członek Konwentu PWSZ. – To szkoła, która idealnie wpasowała się w zapotrzebowanie rynkowe. Nowe kierunki działają świetnie, dlatego jestem spokojny o przyszłość uczelni i pewny jej rozwoju – uspokajał Małecki.

Zdaniem Małeckiego, nie tylko płocka, ale i polska gospodarka potrzebuje uczelni zawodowych – takich, które pozwolą młodym wybrać odpowiedni kierunek, odpowiadającym zapotrzebowaniom rynku pracy, a także osobom pracującym na zmianę specjalizacji. Właśnie dlatego minister zadeklarował pełne wsparcie dla działań uczelni. – Rozmawialiśmy o możliwościach rozwoju płockiej uczelni – zdradził podczas konferencji. – Trzymam kciuki za realizację tych planów i zapewniam – będzie wsparcie dla bardzo dobrze przygotowanych i przemyślanych planów – powiedział.