ADVERTISEMENT

Jakie są zasady wspierania nowych inwestycji w Polsce?

ADVERTISEMENT

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zaprasza na spotkanie pn. „Płock w polskiej strefie inwestycji”, które dotyczyć będzie zasad wspierania nowych inwestycji w Polsce.

Jak wyjaśniają organizatorzy spotkania, Płock i region płocki stały się ważnym elementem systemu zachęt inwestycyjnych, opartego na przepisach o wspieraniu nowych inwestycji.

– Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju, a nie jak do tej pory, jedynie na terenach położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. Z zachęt mogą korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy. Warunki uzyskania pomocy uzależnione są m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorcy. Wsparcie na realizację nowej inwestycji udzielane jest w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Udzielane jest ono w drodze decyzji zwanej „decyzją o wsparciu”, którą dla przedsiębiorców w naszym regionie wydaje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – wyjaśniają w płockim PPP-T.

Wymogi, dotyczące nakładów inwestycyjnych w przypadku realizacji nowej inwestycji są następujące:

PowiązaneTematy

  • 80 mln zł dla dużych przedsiębiorców,
  • 16 mln dla średnich przedsiębiorców,
  • 4 mln dla małych przedsiębiorców,
  • 1,6 mln dla mikroprzedsiębiorców.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi natomiast:

  • 35% dla dużych przedsiębiorców,
  • 45% dla średnich,
  • 55% dla mikro i małych przedsiębiorców.

Ze względu na nowe przepisy, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) i Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) organizują  dla płockich i regionalnych przedsiębiorców spotkanie informacyjne, dotyczące zasad wspierania nowych inwestycji w Polsce.

Zaplanowano je na 29 marca br. o godz. 9.30 w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Łukasiewicza 39, budynek Centrum Usług Korporacyjnych, sala konferencyjna, parter.

Podczas spotkania, eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sposób przystępny, zrozumiały i szkoleniowy przedstawią przedsiębiorcom warunki uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego oraz zasady efektywnego wykorzystania tej istotnej ulgi inwestycyjnej.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu można kierować do dnia 27 marca 2019 r. na adres mailowy michal.dzierzawski@pppt.pl lub pod numerem telefonu 24 364-03-56.