Jakie są kierunki zmian w nauce o zdrowiu?

REKLAMA

W piątek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku odbyła się V Konferencja Naukowa nt. „Nauki o zdrowiu – Kierunki zmian i perspektywy rozwoju”. Zapowiedziano też wyjątkową konferencję ogólnopolską.

16 listopada w PWSZ w Płocku odbyła się V Konferencja Naukowa nt. „Nauki o zdrowiu – Kierunki zmian i perspektywy rozwoju”. Uroczystego otwarcia konferencji naukowej dokonał prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

– Poziom konferencji oraz ranga zaproszonych gości z każdym rokiem rosną – powiedział Rektor, który przywitał zaproszonych gości.

Rektor, podsumowując konferencję, zaznaczył, że wszystkie działania i zmiany wprowadzane w służbie zdrowia i kształtowaniu nauki o zdrowiu mają na celu poprawienie sytuacji związanej z niedoborem personelu medycznego z wyszczególnieniem pielęgniarek.

PowiązaneTematy

Z jednej strony nauki medyczne muszą dostosować się do rozwoju kompetencji pielęgniarek, a z drugiej strony personel pozamedyczny pracujący w służbie zdrowia musi przejąć zadania, do których nie jest wymagana specjalistyczna wiedza medyczna.

Na zaproszenie władz uczelni, w konferencji wzięła udział Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Minister pogratulowała pomysłu oraz organizacji wydarzenia.

– Nowe problemy w służbie zdrowia zmuszają nas do szukania nowych sposobów ich rozwiązywania. Z tego powodu tak istotna jest wymiana wiedzy i doświadczeń w nauce o zdrowiu – powiedziała przedstawicielka ministerstwa zdrowia.

W swoim wystąpieniu Józefa Szczurek-Żelazko przedstawiła także kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia.

Wykład inauguracyjny pt.” Cięcie cesarskie – jak optymalizować ich liczbę?” wygłosił prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, który był gościem specjalnym konferencji.

Profesor Zimmer zaprosił jendocześnie wszystkich słuchaczy na „I Ogólnopolską Konferencję Postępy w edukacji ginekologiczno-położniczej – najnowsza wiedza w roku 2019”, która odbędzie się w Płocku w dniach 27-29 czerwca 2019 roku. Podczas konferencji eksperci przedstawią najnowsze doniesienia naukowe, które powinny mieć wpływ na zmiany w programach kształcenia lekarzy i położnych.

Również Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska zwróciła uwagę na potrzebę zmiany kompetencji pielęgniarek, tak by przejęły część zadań od lekarzy i jednocześnie oddały tę część, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej innym pracownikom służby zdrowia.

Wiceprezes zwróciła uwagę, że to nie zarobki są głównym powodem niezadowolenia pielęgniarek, ale warunki pracy, rozumiane poprzez ilość pielęgniarek w danym momencie na oddziale. Pielęgniarki w sytuacji niedoboru personelu mają być po prostu przeciążone zadaniami.

Głównymi tematami poruszonymi na konferencji były:

  • zmiany w systemie ochrony zdrowia,
  • perspektywy rozwoju opieki pielęgniarskiej w obliczu potrzeb pacjentów, świadczeniodawców usług zdrowotnych oraz studentów kierunku pielęgniarstwo i innych kierunków nauk o zdrowiu,
  • nowe kompetencje pielęgniarek i innych specjalistów systemu ochrony zdrowia oraz usług kosmetologicznych,
  • kształcenie podyplomowe pielęgniarek w kontekście rozwoju i uwarunkowań prawnych kompetencji zawodowych,
  • dylematy etyczne w ochronie zdrowia i kosmetologii,
  • prewencja zdarzeń niepożądanych występujących w praktyce pielęgniarskiej, kosmetologicznej
    i innych obszarach świadczeń zdrowotnych,
  • nadzór merytoryczny w pielęgniarstwie (konsultanci krajowi i wojewódzcy) oraz innych naukach medycznych i naukach o zdrowiu,
  • teoria, diagnostyka, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i usługi kosmetologiczne jako odpowiedź na problemy zdrowotne i estetyczne.