REKLAMA

Jak prowadzić biznes i nie zgłaszać dochodów?

REKLAMA

W życie weszły już przepisy tzw. Konstytucji biznesu, która wprowadza rewolucyjne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy wytłumaczą wiele aspektów tych nowych przepisów.

Od 30 kwietnia br. obowiązują ustawy, które tworzą tzw. Konstytucję Biznesu. Jest to pakiet ustaw, których celem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez korzystne i jasne zasady jej prowadzenia. Konstytucja zakłada również poprawę relacji biznes-urząd. Zmiany zostały zapowiedziane już w 2016 przez premiera Morawieckiego, który wówczas pełnił funkcję ministra rozwoju i finansów, natomiast dziś stały się faktem.

PowiązaneTematy

Cały pakiet jest zbiorem bardzo ważnych przepisów, być może nawet dość szokujących dla przeciętnego obywatela. Okazuje się bowiem, że można np. legalnie coś zarobić i nie zgłaszać do urzędów… Konstytucja biznesu wprowadza bowiem tzw. działalność nierejestrową, czyli taką prowadzoną na małą skalę, gdzie przychody miesięczne nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to usług świadczonych dorywczo.

Konstytucja biznesu już jest. Co zmienia?

Jedną z najważniejszych ustaw z pakietu jest Prawo przedsiębiorców. W myśl tej ustawy – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. To przepis, o który od wielu lat walczyli polscy przedsiębiorcy. Teraz funkcjonować ma domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Przepisy muszą też być jasne i zrozumiałe, pisane prostym językiem.Zmiany dotyczą także relacji przedsiębiorca-urząd. Urzędy muszą działać zgodnie z przepisami i od przedsiębiorców wymagać tylko tego, co wynika z przepisów i jest niezbędne w załatwieniu sprawy, składane przez przedsiębiorców wnioski do urzędów, nawet jeśli będą miały braki, będą przez nie przyjmowane. System komunikacji zostanie tak rozbudowany, aby niektóre sprawy można było załatwić za pomocą poczty e-mail lub innych środków komunikacji.

Nowością jest też, że w sytuacji, gdy będziemy chcieli otworzyć działalność, a nie będziemy pewni jej powodzenia, będzie można skorzystać z ulgi na start, czyli ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zwolni nas to jednak z opłacania składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Z takiego udogodnienia będziemy mogli korzystać przez okres pół roku. Po upływie tego czasu, przez okres dwóch lat, nadal będzie nam przysługiwała ulga, czyli tzw. „mały ZUS”.

Wszystkie zagadnienia, dotyczące Konstytucji Biznesu zostaną omówione przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 29 czerwca (piątek) 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu Płockiego – Domu Darmstadt, ul. Stary Rynek 8, Płock.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu, zapraszamy do kontaktu z Biurem IGRP, Tel. 24 364-99-89, 508-591-408, e-mail: biuro@igrp.com.pl.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU