Jak napisać wniosek o dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?

ADVERTISEMENT

Właśnie tego nauczą się uczestnicy spotkania, które organizuje Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Udział w nim mogą wziąć przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami na projekty innowacyjne i B+R.

Spotkanie zaplanowano na 5 kwietnia br. o godz. 10 w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Łukasiewicza 39 (budynek Centrum Usług Korporacyjnych, sala konferencyjna, parter).

– Przygotowaliśmy dla Państwa program, podczas którego eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sposób przystępny, zrozumiały i szkoleniowy przedstawią procedurę wnioskowania do Centrum dla uzyskania dotacji na projekty innowacyjne i B+R – informują organizatorzy.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu należy potwierdzić do 4 kwietnia br. na adres mailowy michal.dzierzawski@pppt.pl lub kalina.niemirowska@pppt.pl, albo zgłosić pod numerem telefonu 24 364-03-50/56.

PowiązaneTematy