REKLAMA

Jak kształtowało się sądownictwo w Polsce?

REKLAMA

Właśnie na to pytanie odpowiada wydawnictwo, którego promocja odbyła się pod koniec lipca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku. „100-lecie sądownictwa polskiego (1917-2017” to efekt konferencji, zorganizowanej w 2017 roku.

25 lipca 2019 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku odbyła się promocja wydawnictwa „100-lecie sądownictwa polskiego (1917-2017)”. Publikacja wydana została przez Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku i Towarzystwo Naukowe w Toruniu, dofinansował ją Urząd Miasta Płocka.

Książka to efekt konferencji zorganizowanej w 2017 r. z okazji jubileuszu stulecia sądownictwa polskiego, której celem było przypomnienie i jednocześnie upamiętnienie bardzo ważnych decyzji i starań podejmowanych jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej. Pokazały one, że Polacy byli w stanie zbudować struktury odradzającego się państwa.W wydawnictwie zamieszczono opracowania jedenastu autorów – pracowników naukowych, sędziów, archiwistów – m. in. na temat prac Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego nad utworzeniem sądownictwa polskiego, procesów kształtowania się sądownictwa w czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości i w latach następnych w byłej dzielnicy pruskiej i na Górnym Śląsku, aspekty prawne i ustrojowe sądownictwa w dwudziestoleciu międzywojennym, a także źródeł do dziejów sądownictwa polskiego, oddolnych prób usprawniania biurowości w instytucjach wymiaru sprawiedliwości w dwudziestoleciu międzywojennym czy problemów efektywności sądownictwa w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej.

fot. materiały prasowe

Podczas promocji wygłoszone zostały prelekcje autorstwa Agnieszki i Marka Wojciechowskich na temat Sądownictwo w guberni płockiej w latach 1876-1914 oraz Rys historyczny Sądu Okręgowego w Płocku (1917-1939), które przybliżyły uczestnikom promocji historię sądownictwa w Płocku i okolicach w II poł. XIX w. i w dwudziestoleciu międzywojennym.

fot. materiały prasowe

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU