REKLAMA
REKLAMA

Jak będzie wyglądał Plac Obrońców Warszawy?

REKLAMA

W najbliższy czwartek, 17 marca, w płockim ratuszu zaprezentowana zostanie wystawa prac, nadesłanych na konkurs dotyczący koncepcji zagospodarowania Placu Obrońców Warszawy. 

Podczas spotkania obecni będą sędziowie, którzy oceniali prace. Jury wyjaśni, która z prac otrzymała najwyższą notę i dlaczego. Obecna będzie również dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Aneta Pomianowska-Molak, która odpowie na pytania, związane z dalszym postępowaniem Urzędu Miasta w celu zagospodarowania Placu Obrońców Warszawy.

PowiązaneTematy

Konkurs na opracowanie koncepcji placu Obrońców Warszawy w Płocku, który ogłoszono we wrześniu ubiegłego roku, został, co prawda, rozstrzygnięty, jednak żadna ze złożonych prac zdaniem jury nie zasłużyła na nagrodę. Przyznano jedynie cztery wyróżnienia.

Przypomnijmy, że zakładano wyłonienie projektu, który spełni wymagania pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym czy eksploatacyjnym zagospodarowania placu, na osiedlu Kolegialna, wraz ze schodami Broniewskiego. Wpłynęło 14 prac, jednak żadna nie spełniła wszystkich oczekiwań.

Wyróżnienia i uzasadnienie jury

  1. Michał Wolski, Joanna Jaskułowska – Pierwsze wyróżnienie za ukształtowanie placu na jednym poziomie, za atrakcyjne zamknięcie południowej krawędzi placu symetrycznymi schodami, uzupełnienie obszaru o zabudowę mieszkaniową na Rybakach, zabudowę kubaturową za Kamerą Pruską i w kwartałach przy placu oraz za wprowadzenie cieku wodnego jako świadka geologicznej historii jaru.
  2. Bartłomiej Brzostek, Katarzyna Cap – Drugie wyróżnienie za rozwiązanie komunikacji pionowej z wykorzystaniem kolejki górskiej z przystankami na placu, przed i za ul. Mostową oraz stacją na nabrzeżu, parking podziemny pod powierzchnią placu, taras widokowy na nabrzeżu, jako łącznik pomiędzy wodą, a ziemią.
  3. Paulina Bandura, Magdalena Filipiak, Iwona Zielińska, Amelia Tomczak – Trzecie wyróżnienie za czytelną kreację centralnej części placu i prawidłowo dobrane formy małej architektury.
  4. Palmett-Markowe Ogrody S.c Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski – Czwarte wyróżnienie za perspektywiczne kompozycje płyt nawierzchni placu, za efekty świetlne, płytę wodną, wytworzenie jednego poziomu placu z zejściem centralnym, za garaż podziemny i zmianę organizacji ruchu wokół placu.