REKLAMA

Iluminacja, nowe ławki, dużo zieleni… Przy Wieży Ciśnień będzie piękniej

REKLAMA

Wieża ciśnień to jeden z najbardziej oryginalnych budynków w Płocku. Odkąd uruchomiona została w niej restauracja, okolica odwiedzana jest przez miłośników dobrego jedzenia. Teraz będzie nam jeszcze przyjemniej przebywać przy tej budowli. Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego.

PowiązaneTematy

Nowe uporządkowanie terenu jest częścią projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Co zmieni się w okolicach wieży ciśnień? W ramach zagospodarowania planowane jest: wyznaczenie nowych ciągów pieszych, mała architektura, oświetlenie iluminacyjne, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej oraz nawodnienie.

Jak pisze autorka opracowania, które będzie realizowane przez wykonawcę, mgr inż. arch. Marta Siodłak, pas zieleni usytuowany pomiędzy jezdniami ulicy Plac Dąbrowskiego obecnie rozdziela pasy komunikacyjne wraz z chodnikami, małą architekturą w postaci ławek i śmietników, nasadzeniami zieleni wysokiej oraz trawnikami. W jego obrębie znajduje się zabytkowa Wieża Ciśnień.

„Stan techniczny ciągów pieszych w obrębie pasa zielonego, a także małej architektury jest zły. Płyty
chodnikowe, z których zbudowane są chodniki, wykazują duży stopień zniszczenia i liczne nierówności. Elementy małej architektury mają małą wartość techniczną i użytkową. Zieleń wysoką stanowią dwa szpalery drzew, w przeważającej większości brzozy. Drzewa zlokalizowane są obecnie przy krawędzi jezdni, zostały znacząco zniekształcone poprzez wycinanie dolnych gałęzi, tak by nie stanowiły przeszkody dla poruszających się ulicą samochodów. (…) Wiele nowo posadzonych drzew obumiera prawdopodobnie z braku wystarczającej ilości wody. Szpaler zatraca swój pierwotny charakter i składa się z drzew w różnym wieku, a tym samym znacząco różnej wielkości” – czytamy w dokumentacji projektowej.

Architekt Marta Siodłak podkreśla, że teren zielony jest w tej chwili głównie użytkowany przez mieszkańców okolicznych bloków i stanowi teren spacerów z psami. Jest ważną enklawą zieleni w intensywnie zabudowanym otoczeniu i przyczynia się do zwiększenia komfortu mieszkania przy ruchliwej ulicy. To spowodowało, że w swoim projekcie stawia na zachowanie zieleni wysokiej i jak największej przestrzeni biologicznie czynnej.

źródło: dokumentacja projektowa
źródło: dokumentacja projektowa

Nie mniej ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, ze względu na nietypowe usytuowanie zabytkowej wieży pomiędzy jezdniami.

– Pamiętać jednak należy, że w czasie kiedy powstawała Wieża Ciśnień, w roku 1892, wzniesiona została ona na placu, po którym poruszali się piesi i dorożki. Dopiero z czasem przestrzeń uzyskała dzisiejszy kształt i Wieża znalazła się niejako „w środku drogi” – przypomina Marta Siodłak.

Co dokładnie wymyślono? Przy wieży pojawi się nowy szpaler drzew (brzozy), umieszczony bliżej środka osi zieleńca. Usunięte natomiast zostaną uszkodzone lub uschnięte stare drzewa, a młode, które posadzono zbyt blisko jezdni, zostaną przesadzone.źródło: dokumentacja przetargowa
źródło: dokumentacja przetargowa

W osi pasa zieleni poprowadzony zostanie nowy ciąg pieszy, który zapewni wygodne dojście do budynku. Przy głównym ciągu pieszym wydzielone zostaną miejsca na małą architekturę, w postaci ławek z oparciami i bez oparć, leżaków miejskich, koszy na śmieci. Nawierzchnia chodnika nawiązywać będzie do utwardzeń wykonanych wokół Wieży Ciśnień z kostki granitowej (wykorzystana zostanie też kostka bazaltowa zdemontowana z ulicy Kolegialnej). Wzdłuż ciągu pieszego nasadzone zostaną krzewy i trawy ozdobne.

źródło: dokumentacja przetargowa
źródło: dokumentacja przetargowa

Cały teren zostanie wyposażony w instalację nawadniającą, co zapobiegnie usychaniu nowej zieleni. Przy każdym drzewie zostanie zamontowana iluminacja – lampy dogruntowe, które będą miały możliwość sterowania kolorami, co ma wyeksponować nową aleję i podkreślić jej rytm, a także nadać przestrzeni wyjątkowego charakteru. Będzie można również dostosować różne kolory do pór roku.

– Zastosowanie kolorowych źródeł światła podkreśli zieleń wiosny, ciepłe kolory jesieni, bądź chłodne niebieskie kolory w sezonie zimowym. Biały kolor pni drzew pozwoli na dobre wyeksponowanie kolorów – wyjaśnia mgr inż. arch. Marta Siodłak.

Wykonawca, który zostanie wybrany w ogłoszonym przetargu, pierwszy etap prac, czyli wykonanie robót budowlanych, będzie musiał zrealizować do 30 sierpnia br. Druga część zadania, czyli pielęgnacja roślinności, zakończy się 30 maja 2018 r. W okresie pielęgnacji odbywać się będą comiesięczne przeglądy, z których będą sporządzane protokoły. Po każdym comiesięcznym przeglądzie wykonawca w terminie 7 dni uzupełni rośliny, które obumarły i wymieni te, które nie rokują dalszego wzrostu.

O tym, kto zrealizuje to zadanie, dowiemy się 14 lutego.

źródło: dokumentacja przetargowa
źródło: dokumentacja przetargowa

Rentgen – Prześwietlamy Wieżę Ciśnień

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU