REKLAMA

III Sesja Rady Powiatu. „W sprawie Ecoriver bądźmy racjonalni” [ZDJĘCIA, FILM]

REKLAMA

28 stycznia odbyła się III Sesja Rady Powiatu Płockiego, na której uchwalono budżet na 2015 rok. Starosta Płocki, Mariusz Bieniek, zaprezentował również strategię rozwoju powiatu płockiego i krótko przedstawił aktualną sytuację w sprawie Ecoriver.

PowiązaneTematy

Czyste Ciółkowo

Oprócz głównych tematów, czyli przyjęcia uchwały budżetowej oraz omówienia strategii rozwoju, Starosta Płocki wyjaśnił kontrowersyjną sprawę kompostowni w Ciółkowie, która – jak dowodzi Stowarzyszenie „Czyste Ciółkowo” – odpowiedzialna jest za zatrucie środowiska w gminie Radzanowo.

– Rozpowszechniane są informacje, że na dzisiejszej sesji ma być podejmowana decyzja w sprawie przedłużenia terminów dla spółki Ecoriver na pozbycie się kompostu na swoim terenie – mówił Starosta Płocki. – Chcę podkreślić, że jest to nieprawda. Ani nie mamy takiej mocy prawnej, ani chęci. Chciałbym zadeklarować natomiast, że ten zarząd dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć zgodę, która jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemu. Powinniśmy spokojnie czekać na wypełnienie przez spółkę wymagań na nią nałożonych, tj. zamknięcie do 31 stycznia procesu produkcyjnego w Ciółkowie i zutylizowania zgromadzonych tam odpadów. Przyjęliśmy również uchwałę o powołaniu grupy, która będzie monitorowała dalszy proces funkcjonowania tego przedsięwzięcia. W jej skład wchodzić będą przedstawiciele wszystkich możliwych podmiotów, zaangażowanych w tę sprawę – zapewnił Mariusz Bieniek.

Rozwój powiatu płockiego

– Chciałbym zapewnić, że te kierunki będą funkcjonowały nie tylko na rok 2015, ale na najbliższe cztery lata – mówił Mariusz Bieniek. – To wynik dokładnej analizy tego co jest obecnie i plan funkcjonowania w taki sposób, aby powiat płocki wspierał samorządy lokalne, biznes i tworzenie nowych miejsc pracy – dodał. Nowy Starosta Płocki planuje, aby w najbliższy okresie zarząd powiatu działał szczególnie na czterech płaszczyznach:
1) Wzmacnianie potencjału rozwojowego powiatu płockiego poprzez tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
2) Określenie polityki ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2016-2020.
3) Skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu na terenie powiatu płockiego dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych oraz promocji samozatrudnienia.
4) Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez przebudowę i remonty dróg i chodników.

Powiat płocki włączy się do trzech grup działania: „Razem dla Rozwoju”, „Aktywni Razem” oraz „Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej”. Będzie współdziałał również z gminami w strategicznych sferach: energetyce, turystyce, gospodarce odpadami, zwalczaniu bezrobocia czy rozwoju przedsiębiorczości. Ze względu na to, że obecna perspektywa unijna jest ostatnią, w której Polska może pozyskać znaczne środki finansowe, przez najbliższe lata powiat płocki będzie starał się o jak najlepsze wykorzystanie możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej. Daje to szansę na remonty dróg powiatowych, ale i większe inwestycje. – Będę prowadził rozmowy ze Starostą Gostynińskim, Starostą Sierpeckim oraz Prezydentem Miasta Płocka w sprawie wspólnego lobbowania za strategicznymi dla rozwoju naszego regionu inwestycjami, jak trasa S10, czy kolej Płock-Modlin-Warszawa oraz współdziałania w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego – zapowiedział Mariusz Bieniek.

Uchwała budżetowa

Jak poinformowała Skarbnik Powiatu, Maria Jakubowska, zaplanowane dochody na 2015 rok wynoszą 85,33 mln zł, natomiast wydatki 83,33 mln zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2 mln zł, ma zostać przeznaczona na wykup obligacji. Powiat najwięcej środków przeznacza na opiekę społeczną – stanowi to ponad 30% wydatków w budżecie. Ponad 20% środków przeznaczonych jest natomiast na edukację. Planowane zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku, wyniesie 28,13%. Uchwała budżetowa została przyjęta stosunkiem głosów 17 za, 6 wstrzymujących się i brak głosów przeciwnych.Radni powiatu przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Płockiego na lata 2015-2027, która – podobnie jak uchwała budżetowa – została pozytywnie zaopiniowana przez komisje Rady Powiatu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. I podobnie jak budżet powiatu, przyjęto tę uchwałę 17 głosami za, 6 wstrzymujących się i przy braku głosów przeciwnych.

W trakcie III Sesji Rady Powiatu przyjęto także kandydatury dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – nowymi członkami zostali Lech Dąbrowski i Stefan Jakubowski. Rada odwołała natomiast Bogusława Jankowskiego z funkcji członka Zarządu Powiatu, a na jego miejsce zatwierdziła kandydaturę Krzysztofa Wielca. Starosta Płocki Mariusz Bieniek został delegatem powiatu do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

materiał filmowy: Jerzy Kopciński, YouTubeREKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU