REKLAMA

Gminy protestują przeciw wysokim stawkom za wywóz śmieci. ZGRP: „Prosimy o zabezpieczenie odpadów na własnych posesjach”

REKLAMA

Trwa dalsza batalia, dotycząca wysokich stawek za odbiór odpadów z terenu miejscowości, należących do Związku Gmin Regionu Płockiego. Kolejne gminy protestują i zapowiadają wystąpienie z ZGRP, a sam związek twierdzi, że ceny wynikają z warunków rynkowych. Tymczasem od 1 lipca część gmin nie ma zabezpieczonego wywozu odpadów.

Od lipca wyższe stawki za śmieci

Przypomnijmy – Związek Gmin Regionu Płockiego powstał 14 kwietnia 1994 roku, a swoim obszarem obejmuje 19 gmin z powiatów: płockiego, płońskiego i gostynińskiego. Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego jest Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, natomiast Wiceprzewodniczącym Zarządu ZGRP jest Krzysztof Jadczak, burmistrz Gąbina. Uchwały podejmuje Zgromadzenie Zarządu, złożone z przedstawicieli poszczególnych gmin. Z założenia ZGRP ma działać na rzecz zrzeszonych w nim gmin, aby np. uzyskiwać środki poprzez różnego rodzaju projekty czy prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi na tych terenach, które wyraziły taką wolę.

I to właśnie te gminy (12 z 19 członków: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród) mają teraz zarządzone wyższe stawki za wywóz śmieci. Wzrost jest ogromny – stawka obowiązująca od 1 lipca br. to 25 zł za śmieci segregowane i 50 zł za zmieszane na jedną osobę (w styczniu br. już podniesiono im opłaty do 14 i 28 zł za osobę). Do tego gminy mają ustalone tzw. składki celowe, na łączną, niebagatelną kwotę blisko 4,4 mln zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na „zbilansowanie w 2019 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

źródło: Uchwała Zgromadzenia Zarządu ZGRP

ZGRP: Publikowane mapki są nierzetelne

Jak tłumaczy ZGRP w komunikacie na swojej stronie internetowej (na nasze pytania wysłane 25 czerwca nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi – usłyszeliśmy, że ZGRP ma na to 30 dni), wyższa opłata jest wynikiem zaoferowanych przez wykonawców cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oprócz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (co, w oparciu o ofertę cenową i przy uwzględnieniu 85 proc. wpłat mieszkańców daje kwotę 22 zł na osobę), musi również pokrywać koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (jest to kwota 3 zł/osobę).

ZGRP dementuje jednocześnie, iż wysokie opłaty mają związek z kosztami utrzymywania Zarządu i Zgromadzenie Związku.

– Dementujemy te informacje, oświadczając, iż osoby zasiadające we władzach Związku pełnią swoje funkcje społecznie, co oznacza, że nie pobierają wynagrodzeń, diet, delegacji ani żadnej innej formy korzyści. Wynagrodzenia brutto kadry kierowniczej Związku, w tym dyrektora biura, zamieszczone są w oświadczeniach majątkowych dostępnych na stronie BIP, do którego każdy z mieszkańców posiada dostęp. Wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 7% całości kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ZGRP. Regulamin wynagradzania w ZGRP nie przewiduje sugerowanych na forach społecznościowych „premii”, czy też „nagród rocznych za wykonanie” – informuje ZGRP.

Związek odniósł się też do publikowanych w mediach społecznościowych mapek, które pokazują różnicę w cenie za wywóz odpadów w gminach, które prowadzą własną gospodarkę odpadami i tych, należących do ZGRP.

– (…) informacje w nich zawarte są nierzetelne, nie uwzględniają wielu istotnych danych, które składają się na koszty systemu. Obliczenia dokonywane są w oparciu o wątpliwe formuły i potwierdzają mętne intencje ich propagatorów – twierdzi Związek.

Wyliczając różne argumenty podsumowuje, że „eksponowanie informacji w postaci poglądowej mapki, bez pogłębionego porównania zakresu usług w odniesieniu do usługi świadczonej w ramach ZGRP prowadzi do nieobiektywnej oceny stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ZGRP”.

Gminy: Stanowczo protestujemy

Tymczasem część gmin sprzeciwia się tej argumentacji. Stanowczy sprzeciw w formie uchwały złożyła Gmina i Miasto Wyszogród oraz Gmina Czerwińsk nad Wisłą.

– Niestety, pozostali włodarze Gmin, którzy realizują system gospodarowania odpadami komunalnymi przez Związek zagłosowali „ za” przyjęciem nowych stawek! – pisze w oświadczeniu Iwona Gortat, burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. – Według nas, Związek Gmin Regionu Płockiego nie spełnia swojej roli, czyli wspólnego działania, aby ceny były niższe dla dobra mieszkańców dla dobra mieszkańców – dodaje.

24 czerwca radni w tej gminie jednogłośnie odrzucili projekt uchwały, na mocy której Wyszogród miał przekazać około 257 tys. zł w formie składki celowej do ZGRP.

– Jeszcze raz stanowczo podkreślamy, że zarówno Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród oraz Rada Gminy i Miasta Wyszogród nie zgadzają się z praktykami działania Związku Gmin Regionu Płockiego oraz pracują nad stworzeniem nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – podkreśla Iwona Gortat.

Działania podejmują również radni „Dla Miasta i Gminy Gąbin”, którzy złożyli wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Miasta i Gminy Gąbin. Sesja została wyznaczona na 4 lipca, a w jej planie znajdują się dwa punkty: w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na składkę celową dla ZGRP oraz podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Gąbin ze Związku Gmin Regionu Płockiego.

Rada Gminy Stara Biała w ogóle nie podjęła uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na składkę celową.– Decyzja radnych postawiła nas w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ze względu na brak zabezpieczenia pieniędzy w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego, Zarząd Związku nie może podpisać nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Biała – informuje Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński.

Jak tłumaczy, wraz z końcem czerwca kończy się umowa z Suez PGK, więc od 1 lipca br. Gmina Stara Biała pozostaje poza systemem gospodarowania odpadami w ramach ZGRP. – Oznacza to, iż w chwili obecnej Urząd Gminy musi w trybie pilnym znaleźć firmę, która podejmie się wywozu odpadów z terenu Gminy Stara Biała – wyjaśnia wójt.

Sławomir Wawrzyński informuje także, iż spowoduje to duże utrudnienie dla mieszkańców. – Nie jestem w stanie przewidzieć, czy i kiedy Gmina nawiąże współpracę z firmą wywożącą odpady komunalne oraz na jakich warunkach będzie opierać się ta współpraca. Tymczasem proszę Państwa o zrozumienie i cierpliwość, gdyż sytuacja jest obecnie zaskakująca i dla wszystkich niezwykle wymagająca – apeluje.

Gmina Bielsk deklaruje już teraz całkowite wystąpienie z ZGRP.

– Wójt Gminy Bielsk zgłosił wniosek w sprawie zmiany statutu ZGRP, mającej na celu maksymalne skrócenie czasu wystąpienia z obecnie funkcjonującego systemu odpadowego. (…) na Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego przegłosowano zmiany statutu, umożliwiacie wyście z systemu w okresie 3 miesięcy. W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2020 roku system odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy będzie organizowany przez Urząd Gminy w Bielsku – informuje urząd gminy.

Od lipca bez wywozu śmieci

Gminy, które nie zdecydowały się na przekazanie składki celowej, od lipca pozostają bez zabezpieczonego odbioru odpadów komunalnych. Dotyczy to nieruchomości zlokalizowanych w gminach: Bielsk, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród, Gostynin, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Stara Biała.

Związek Gmin Regionu Płockiego poinformował w komunikacie, że „z przyczyn niezależnych od Związku” nie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu tych gmin.

– Powyższe oznacza, że wraz z końcem czerwca 2019 r. na terenie ww. Gmin kończą się umowy z dotychczasowymi Wykonawcami i nie są podpisane nowe umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na drugie półrocze roku 2019. Sytuacja ta może wiązać się z problemem braku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na ww. terenie od 01 lipca 2019 r. – informuje ZGRP.

Do końca bieżącego roku odbiór odpadów mają jak na razie zapewnione gminy: Brudzeń Duży, Miasto i Gmina Gąbin, gm. Pacyna, gm. Słupno.

Jednocześnie ZGRP informuje, że zaplanowane na pierwszy tydzień lipca br. odbiory odpadów komunalnych nie zostaną w tym terminie zrealizowane.

– Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie odpadów na własnych posesjach do czasu podania terminu odbioru – apeluje Związek Gmin Regionu Płockiego.

Od lipca 4-osobowa rodzina za wywóz śmieci zapłaci nawet 200 zł miesięcznie. Dlaczego?

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 42

 1. Jadwiga says:

  Mafia śmieciowa i wylęgarnia stołków dla swoich. Gąbin już sam gospodaruje odpadami. Mam nadzieję, że inne gminy też wyjdą i ten biurokratyczny kartel ZGRP się rozpadnie.

 2. Maciek says:

  A na co liczyliście najpierw pozwalacie aby sita wygrała przetargi zlikwidowali konkurencję a teraz że drogo

 3. Chore miasto says:

  A jak się ma świnia dziad VAT oski z recyklingu do dziwek Miałem ta nieprzyjemnośc pracować chwilę w tym chorym mieście i jestem w szoku, takiego dziadostwa oszustwa to trzeba ze świeca szukać a w Płocku żyje i ma się świetnie

 4. Ja też mam mało says:

  Ja tu czegoś nie rozumie, od 2014 do 2018 związek gmin ustalal ceny za wywóz odpadów od każdego z tych swoich mieszkańców a teraz mówi że za te 4 lata trzeba dołożyć cztery miliony złotych bo brakuje , albo ktoś tu jest głupi albo innych za takich uważa albo komuś brakuje…

 5. Anonim says:

  Zawieśc wszystkie odpady pod zwiazek gmin moze w taki sposob zabezpieczy je sam zwiazek.

 6. Oburzona says:

  Na wstępie chciałam podziękować adminowi. Komentarze osób powiazanych ze związkiem podszywających się pod zwykłymi mieszkancami- rzecz jak najbardziej konieczna do upubliczniania. Argument, że gminy samodzielnie gospodarujące odpadami dopłacają… Hm. A gminy w związku nie??? Przecież właśnie ustalono im dodatkową składkę celową po kilkaset tysięcy dla każdej z nich. Czyli tu jest drozej dla mieszkańców i gminy mimo wszystko też mają dopłacać. Myślę, że organizacja powinna zostać poddana bardzo szczegółowemu audytowi obejmującemu kilka lat jej działalności. Niezależnemu audytowi.

 7. takto says:

  I tym sposobem, udało się naszym rządzącym doprowadzić do tego by śmieci lądowały w lesie. Brawo oby tak dalej, tak się kończy wspieranie mafii śmieciowej. Przecież w tych przepisach o segregacji od początku nie chodziło o ekologię tylko o sposób na wyciągnięcie większych pieniędzy z ludzi, co zresztą widać po sytuacji jaka jest.
  Sprawę można by rozwiązać od ręki, no ale paru tzw biznesmenów nie zarobiłoby tyle tak łatwo.

 8. Stefan says:

  Może byłoby korzystniej, gdyby członkowie zarządu ZGRP byli opłacani, wówczas może rzetelnie traktowaliby problemy mieszkańców gmin. U żadnego członka zarządu nie można uzyskać audiencji, ponieważ żaden z nich nie przyjmuje w ZGRP. Niektóre decyzje podejmowane przez ZGRP są aspołeczne, nie liczą się z mieszkańcami, wręcz ich ignorują. Nie będę przedstawiać tu faktów, bo lista jest dość długa.Jeżeli faktycznie istnieje konieczność podwyższenia opłaty za wywóz śmieci, należy to rzetelnie, matematycznie uzasadnić.

 9. nick says:

  Jedno pytanie . Czy osoby które opłaciły za wywóz odpadów w myśl poprzedniej uchwały sumę całoroczna tez zostaną na lodzie ? Pytam ponieważ opłata została dokonana indywidualnie nie na konto gminy , lecz na konto Związku . W związku z powyższym w myśl prawa konsumenckiego za niedopełnienie zobowiązania odpowiada związek , a nie gmina ( przynajmniej do wysokości poniesionych wcześniej opłat ) ! Czy w związku z powyższym strona ma prawo zlecić w/w usługę innej firmie … zaś kosztami obciązyć Związek ?

 10. Gool says:

  Związek ma długi spowodowane niegospodarnością Zarządu ZGRP. Obecnie stawka przetargowa Ekomaz, który wygrał na terenie Gminy Gąbin wywóz śmieci w drugim półroczu, wynosi nieco ponad milion. Dzieląc to na ilość zadeklarowanych mieszkańców wychodzi dokładnie 18,60 zł na osobę. Członkowie Zarządu Związku dali kwotę 25 zł. Różnica to kasa dla pracowników Związku oraz na spłatę długów Związku spowodowanych złym zarządzaniem Zarządu. To są fakty. Faktem jest tez, ze każda samodzielna gmina ma niższą stawkę niż ZGRP (dosłownie każda).

 11. Monia2 says:

  O co tu chodzi…przecież firmy dały dużo niżej????? Wystarczy wejść na BIP i można policzyć dla każdej gminy oddzielnie. Kwota oferty przez liczbę miesięcy (6) i przez liczbę mieszkańców. I dlaczego Wójt z Bielska mówił na zebraniu w Straży że startowała tylko jedna firma????

 12. mieszkaniec says:

  Pani Agnieszka Stachurska dlaczego w tytule artykułu piszesz kłamstwo, Gminy nie protestują przeciw wysokość stawki opłaty tylko przeciwko wysokości składki celowej. Czy to jakaś nieczysta zagrywka polityczna.

  • Proszę nie kłamać. Gminy protestują przeciwko narzuceniu tak wysokiej stawki za wywóz odpadów komunalnych (ZGRP powstał m.in. po to, aby negocjować te stawki w imieniu wielu gmin) ORAZ przeciwko zapłacie składki celowej.

   • Kara says:

    Dokładnie tak gminy protestujś ponirwaz jest zaduzy kodzt wywozu śmieci

  • admin says:

   Dzień dobry „Mieszkańcu”.
   Otóż 8 ostatnich komentarzy, każdy pod innym nickiem, zostało wpisane z IP które prowadzi nas do systemu informatycznego obsługującego ZGRP. Prosimy używać w pracy komputerów np. do odpisania nam na pytania, które zadaliśmy, a nie udawania „mieszkańców” i innych osób w komentarzach.
   Chciałbym to inaczej skomentować, ale opadły mi ręce…

   • Łukasz says:

    No i … nierozumem Pana oburzenia. Czyli ten „mieszkaniec” lub inna osoba będąca pracownikiem ZGRP (jak Pan uważa, nie wiem nie sprawdzę czy Pan ma rację co do IP) nie ma prawa głosu, przecież też może być mieszkańcem Gminy.

   • admin says:

    Dzień dobry Panie Łukaszu. W mojej wypowiedzi nie ma żadnego oburzenia. Na co dzień spotykamy się z podobnymi zachowaniami ze strony różnych instytucji, więc od dawna już to nas nie oburza – bardziej smuci i powoduje zażenowanie. Chciałby Pan, aby to był standard w dyskusji?
    Pisanie o „nierzetelności” i „kłamstwie” to znak rozpoznawczy, że rozmawiamy z kimś mocno zainteresowanym, aby zniechęcić dziennikarza do jego pracy.
    Wisienką na torcie jest zawsze również pisanie o rzekomych korzyściach, jakie ma dziennikarz z przekazywania faktów. To już wiadomo – na bank to ktoś, kto chce zdyskredytowac konkretne niepokorne medium. Powtórzy się to 1000x i stanie się prawdą. Prawda?
    Warto może taki komentarz zgłosić na policję w celu dokładnego ustalenia personaliów lub dokładnego ustalenia konkretnego komputera/komórki, co jest banalne, oraz pokazanie tego publicznie – w formie artykułu. Ale szczerze… Co mi to da, poza zmarnowaniem komuś wydumanej kariery, a zabraniem sobie godziny czasu? Mi nic – ale zawsze takie sprawy zostawiamy naszemu prawnikowi. Pozdrawiam.

 13. GOSC says:

  Napiszcie proszę ile dokładają Gminy, które nie są zrzeszone w Związkach Gmin, wtedy może mieszkańcy zastanowią się co piszą, jak poznają jak ogromne są te kwoty i zapewne w większości nieproporcjonalne do świadczonych usług przez firmy odbierające odpady. Niech mieszkańcy zobaczą jakie kwoty gmina przeznacza z ich podatków na domknięcie systemu odpadowego. Radnym łatwo była zagłosować przeciw i iść do domu po Sesjach Rad Gmin, tylko nie zastanowili kto z tym problemem zostaje, tu mam na myśli Wadze Ich Gmin . Przecież to niby śmieci a problem aż tak ogromy, kto by o tym pomyślał …..
  Mam nadzieję że następnym artykule ukażą się kwoty z gmin jakimi jest dofinansowywany system od 2013 roku!!!
  Czemu nikt o tym nie napisze?

 14. SAS says:

  K.wa ceny w Warszawie są 2x niższe!

 15. Obserwator says:

  Mieszkańcy wsi po prostu zwiększą kilkukrotnie podrzucanie swoich śmieci do osiedlowych altanek

  • ad says:

   Jest wręcz przeciwnie. To miastowe ćwoki które mają działki za miastem nie płacą a cały bagażnik śmieci do płocka przywożą, nie raz widziałem jak podjechał samochodem debil i wyciąga do altany śmietnika z 10 worków odpadów

 16. . says:

  Nie widzę na stronie internetowej zgrp informowacji dot. nie spełnienia obowiązku dot. wywozu śmieci w pierwszym tygodniu lipca

 17. Mieszkaniec says:

  Wnosze o Pilne Wyjście że związku gminy GOSTYNIN

 18. Up says:

  Osoby wszechwiedzące niech zgłaszają się na radnych, na stanowiska decydujące. Zobaczymy jakie będą miały zdanie wtedy

  • Agnieszka says:

   Jeśli odważnie wypowiadają się w temacie, to także jako radni godnie reprezentowaliby mieszkańców. A nie bawili się w piesków kiwaczkow i wszystko przyklepywali…

   • SAS says:

    No właśnie pieski kiwaczki to są gminni radni, którzy podnoszą rączki jak im wójt nakazuje!

 19. Panna! says:

  Każdemu łatwo jest mówić jak nie pracuje w danym miejscu….tak jest wszędzie, czy to w biedronkach, gdzie Panie biegają, układają towar, zrobi się kolejka i za chwilę awantura, że kasy nie pootwierane, w aptekach, w sklepach mięsnych i wszystkich innych miejscach…ludzie nie piszcie takich rzeczy o ludziach pracujących w ZGRP….każdy jest mądry, jak Go tam nie ma. Zastanówcie się. Ceny są nie do przyjęcia, ale to nie Oni je wymyślili…

 20. Qba says:

  Proponuję zebrać wszystkie odpady i dostarczyć na posesję włodarzom związku panu Nowakowskiemu, panu Jadczakowi. Skoro związek „uprzejmie prosi” aby do czasu wyjaśnienia sytuacji składować odpady we własnym zakresie to równie dobrze mogą leżeć u nich na posesjach.

 21. Marian says:

  Sami radni ukręcili na siebie bata. Skakali skakali to niech teraz się wykażą.

  • Agnieszka says:

   Radni słusznie skakali. Inaczej mieszkańcy płaciliby za odpady więcej niż za prąd, a to conajmniej lekka przesada.

   • Lolo says:

    Po wyborach za prąd zabulisz więcej.

   • as says:

    Lolo sama prawda. wybory idą to nikt nic nie robi. Po wyborach wszyscy zobaczą gdzie mają ludzi „panowie” z wiejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Popularne Dyskusje

Reklama

Przeczytaj

REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU