REKLAMA

Gaudeamus w Politechnice

REKLAMA

Po raz 52. w płockiej filii Politechniki Warszawskiej odbyła się inauguracja roku akademickiego. Były przemówienia, nagrody i podziękowania.

5 października Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku uroczyście rozpoczęła kolejny rok akademicki. Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński w swoim wystąpieniu podkreślił, że poprzedni rok uczelnia świętowała zakończenie Roku Jubileuszowego „50 lat obecności Politechniki Warszawskiej w Płocku”, ale i przygotowywała się do wprowadzenia nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. – Jako Filia uczestniczymy w zespołach zadaniowych na Uczelni, analizujemy nasze możliwości i ograniczenia funkcjonowania w nowym systemie szkolnictwa wyższego – mówił prof. Janusz Zieliński, podsumowując działania na rzecz promocji nauk czy modernizacji infrastruktury dydaktycznej i naukowej, w tym przebudowy i modernizacji Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa.

PowiązaneTematy

Nie zabrakło podziękowań za dofinansowanie władzom samorządu wojewódzkiego i Płocka. Prof. Zieliński zaznaczył, że studia w PW nie są łatwe, ale w znaczący sposób gwarantują znalezienie pracy i życzył nowym studentom wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i swojej własnej drogi życiowej.

Rektor PW, prof. Jan Szmidt przedstawił korzyści, jakie daje uczelniom nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która obowiązuje od obecnego roku akademickiego. Podkreślił, że reforma zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni, wzmacnia ich autonomię, zwiększa samodzielność w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz kładzie nacisk na podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. – Wdrożenie nowych regulacji to dla Uczelni i całej jej wspólnoty akademickiej niezwykle ważny test do przeprowadzenia – tłumaczył prof. Jan Szmidt.

W trakcie uroczystości wręczono pracownikom i studentom uczelni wyróżnienia i nagrody, ufundowane przez JM Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium S.A., Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Prezesa firmy BUDMAT Więcek, Prezesa Zarządu WARTER Fuels oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.Prezydent Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 29 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Rektor PW natomiast nagrodził 21 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Dziesięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektora prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny nt. „Politechnika Warszawska w służbie niepodległej Rzeczypospolitej” wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (były Prorektor PW z kadencji 2002-2008).

źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU