REKLAMA

ENERGOP poszukuje pracownika [OFERTA PRACY]

REKLAMA

Firma ENERGOP SPÓŁKA Z O.O. jest długoletnim doświadczonym dostawcą wysokiej klasy wyrobów rurociągowych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego oraz energetycznego w kraju i za granicą.

Obecnie poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku:

PowiązaneTematy

Dyrektor Finansowy

Opis stanowiska:

 • Współtworzenie polityki finansowej Spółki;
 • Nadzorowanie działalności w zakresie rachunkowości i księgowości Spółki;
 • Kierowanie sferą przepływów pieniężnych, podejmowanie decyzji dotyczących terminów regulowania wszelkich zobowiązań, w tym podatkowych Spółki;
 • Współudział w realizacji ustaleń Zarządu Spółki w zakresie polityki kredytowej i gwarancji bankowych oraz sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem wniosków kredytowych i gwarancyjnych;
 • Nadzorowanie kluczowych obszarów dotyczących raportowania i analiz (budżet, prognoza, analiza odchyleń, komentarze do wypracowanych wyników) w Spółce;
 • Współpraca z audytorem w wybranych obszarach oraz współudział w opracowywaniu sprawozdań opisowych z działalności Spółki za dany rok obrotowy;
 • Nadzorowanie przebiegu procesu windykacji należności we wszystkich jego fazach;
 • Współudział w ocenie i opiniowaniu pod względem finansowym wniosków inwestycyjnych, projektów umów oraz ofert handlowych;
 • Współudział w wypracowywaniu efektywnego systemu identyfikacji ryzyk istotnych dla działalności Spółki;
 • Nadzorowanie bieżącej działalności podległych komórek.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia);
 • Bogate doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, w tym: w planowaniu finansowym,
  sprawozdawczości i analizie ekonomiczno-finansowej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami;
 • Doświadczenie w sporządzaniu kalkulacji, analiz finansowych w celach zarządczych;
 • Dobra, praktyczna znajomość zagadnień podatkowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Silna orientacja na realizację celów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Oferujemy:

 • Dużą samodzielność w realizacji zadań;
 • Pracę w dużej rozwijającej się firmie;
 • Możliwość wdrażania najlepszych praktyk i rozwiązań.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kariera@energop.com.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl.
W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.

ENERGOP – SOCHACZEWSKA SPÓŁKA Z WIZJĄ

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU