Dzień Judaizmu w muzeum

REKLAMA

W czwartek, 15 stycznia, w Muzeum Żydów Mazowieckich odbyło się osiemnaste spotkanie w ramach Dnia Judaizmu. Gościem specjalnym był Rabin Symcha Keller. 

Spotkanie rozpoczęło się słowami księdza profesora Henryka Seweryniaka. – Dzień Judaizmu zawsze obchodziliśmy w kościele świętego Jana Chrzciciela albo w seminarium – wspominał. – Jeżeli chcemy być zjednoczeni z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, to musimy się także jednoczyć z judaizmem – dodał.

PowiązaneTematy

Symcha Keller opowiadał zgromadzonym gościom o drodze duchowej, jaką przemierza każdy pobożny Żyd. – Naród Izraela nie ma własnej ziemi. Tam ziemia jest Boska – zaznaczył Rabin. – Możemy ją uprawiać, ale własność jest Boga. Dlatego co 7 lat jest rok przestępny, w którym nie wolno jej uprawiać. Ten rok ma przypominać, że to nie jest ziemia człowieka, tylko Boga – dodał.

W spotkaniu wziął udział również biskup płocki, Piotr Libera, który przypominał zgromadzonym w muzeum o historii jedności żydowsko-katolickiej. Na koniec do odrzwi małej synagogi przykręcono mezuzę – pojemnik, zawierający zamknięty w rurkę zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory.

18. Dzień Judaizmu to swoiste rozpoczęcie Tygodnia Jedności Chrześcijańskiej. Z tej okazji w naszym mieście odbędzie się w sumie 8 wydarzeń, we wszystkich chrześcijańskich kościołach Płocka.