Działania policji i straży miejskiej w dniu wyborów

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Już w niedzielę, 16 listopada, odbędą się wybory samorządowe. Tego dnia wzmożone działania przeprowadzą stróże prawa. 

Pełna mobilizacja będzie zauważalna zarówno w szeregach straży miejskiej, jak i policji. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku będą dbali o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Płocka i powiatu płockiego. Na ulicach oraz w rejonach lokali wyborczych służbę będą pełnić zarówno funkcjonariusze umundurowani, jak i funkcjonariusze operacyjni. Funkcjonariusze będą dbać o porządek i bezpieczeństwo, ale i będą sprawdzać wszystkie informacje, dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw – również tych, związanych z wyborami. Płocka policja przypomina, że w Kodeksie Karnym zostały określone przestępstwa przeciwko wyborom. Określono je w poniższych artykułach.

Art. 248.Nadużycia przy przebiegu wyborów

Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:

1) sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,
2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne,
4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,
5) odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowania,
6) dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 249. Przeszkadzanie przy przebiegu wyborów

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:
1) odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,
2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,
3) głosowaniu lub obliczaniu głosów,
4) sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 250. Bezprawne naruszenie swobody głosowania

Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesiecy do 5 lat.

Art. 250a. łapownictwo wyborcze

§ 1. Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 251. Naruszenie tajności głosowania

Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje się z treścią jego głosu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat dwóch.

Informacje dotyczące wszystkich przestępstw i wykroczeń zaistniałych w Płocku i powiece płockim, mieszkańcy mogą zgłaszać jak zawsze do Komendy Miejskiej Policji w Płocku lub do najbliższej jednostki policji.

Organem uprawnionym do wszelkich interwencji w czasie głosowania jest także straż miejska. W najbliższą niedzielę, 16 listopada, służbę pełnić będzie zwiększona liczba patroli strażników miejskich.

– Patrole pełnić będziemy również z policjantami w systemie 12-godzinnym – mówi inspektor Jolanta Głowacka ze Straży Miejskiej w Płocku. – Patrole będą zarówno piesze, jak i zmotoryzowane. Działania nasze głównie będą skoncentrowane w rejonach komisji i lokali wyborczych. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które w przypadku jeśli zauważą coś, co mogłoby świadczyć o kupowaniu głosów lub w jakikolwiek sposób zakłócało przebieg wyborów, prosimy o natychmiastowy telefon do dyżurnego Straży Miejskiej. Dzwonić można pod bezpłatny numer telefonu 986 – wyjaśnia rzeczniczka.

Wedle zapewnień, każda zgłoszona sytuacja zostanie natychmiast sprawdzona.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji