REKLAMA

Dystrybutory z wodorem, własne paczkomaty, ekologia… Jaki będzie ORLEN w 2030 roku? [FILM]

REKLAMA

PKN ORLEN przedstawił główne założenia strategii do 2030 roku. Ma stawiać przede wszystkim na energetykę odnawialną i nowoczesną petrochemię, co będzie podstawą transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku.

Strategia Koncernu została przedstawiona w oparciu o główne segmenty działalności PKN ORLEN, jednocześnie  wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Zakłada także powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy, która od przyszłego roku wyniesie minimum 3,5 zł na akcję.

– To przełomowy moment w historii całej Grupy ORLEN – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Budujemy nowy koncern multienergetyczny, zdolny do konkurowania w obliczu wielkich przemian – wyjaśnia.

Transformacja energetyczna

Jak tłumaczy, nowy ORLEN musi być bardziej innowacyjny i prośrodowiskowy. Kierunki tych zmian wytycza strategia ORLENU 2030.

– Budujemy Koncern w oparciu o trzy filary: maksymalizacja wyników w obecnych segmentach biznesowych, rozwój projektów strategicznych oraz inwestowanie w przyszłość, z uwzględnieniem nowych technologii modeli biznesowych – wyjaśnia Daniel Obajtek.

Na realizację tych zadań ORLEN wyda około 140 mld zł do 2030 roku, co wygeneruje łącznie 195 mld zł zysku EBITDA w ciągu kolejnych dziesięciu lat. Największa część nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na segmenty, które w najlepszy sposób realizują ambicje strategicznego rozwoju Spółki. Około 85 mld zł zostanie zaalokowane w nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów Grupa przeznaczy 55 mld zł.

– Sektor paliwowo-energetyczny jeszcze nigdy w historii nie stał przed tyloma wyzwaniami. Ale traktujemy je jako wielką szansę rozwojową dla grupy ORLEN – zapewnia prezes Koncernu.

Trendy, które napędzają transformację energetyczną to przede wszystkim rozwój nowych technologii, zmiany oczekiwań klientów oraz troska o otoczenie.

– Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. PKN ORLEN ma siłę, kompetencje i duże doświadczenie, aby być jej liderem – przekonuje Daniel Obajtek.

Energetyka

W strategię ORLEN 2030 wpisane jest zobowiązanie osiągnięcia długofalowego celu Grupy, czyli całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku Koncern zredukuje emisje CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. w obszarze energetyki.

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi.

– Naszą pozycję będziemy budować poprzez dalszy rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych – mówi Michał Róg, Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego. – Energetyka, obok petrochemii, będzie kluczowym obszarem wzmacniania Grupy ORLEN do 2030 roku – dodaje.

ORLEN planuje duże inwestycje w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim i na lądzie. Koncern zamierza też zwiększać produkcję energii w oparciu o źródła gazu ziemnego.

Petrochemia

W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN, pochodzących z przerobu ropy naftowej.

– Petrochemia będzie jednym z najważniejszych obszarów rozwoju Grupy ORLEN do 2030 roku – mówi Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju. – W perspektywie najbliższej dekady chcemy stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemicznych w Europie – zapowiada.

Strategia ORLENU zakłada systematyczny wzrost udziału produktów specjalistycznych w portfelu Grupy oraz zajęcie silnej pozycji na rynku recyklingu.

– To nasza odpowiedź na globalne i regionalne trendy – wyjaśnia Zbigniew Leszczyński.

ORLEN chce uruchomić instalację do recyklingu tworzyw sztucznych o sumarycznej mocy 300-400 tys. ton rocznie. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego. Ogółem inwestycje w segmencie petrochemicznym do 2030 roku mają wynieść około 44 mld zł, co przełoży się na ponad trzykrotny wzrost wyniku EBITDA segmentu petrochemicznego.

Rafineria

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą LOTOS.

– PKN ORLEN ma bardzo mocną i stabilną pozycję w segmencie rafineryjnym. Zamierzamy ją utrzymać – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych. – Naszą przewagą są zintegrowane aktywa. Mamy sześć rafinerii, w Polsce, w Czechach i na Litwie. Łącznie przerabiają one 33 mln ton ropy naftowej rocznie, co czyni nas liderem w regionie – wymienia.

Koncern będzie dążył do maksymalnego pogłębienia przerobu ropy. W kontekście zmieniających się regulacji w Unii Europejskiej, konieczne są inwestycje w nowe, zielone technologie. Dlatego ORLEN inwestuje w produkcję biopaliw i biokomponentów.– Dzięki temu, nasze możliwości produkcyjne w tym obszarze wzrosną ponad sześciokrotnie – podkreśla Józef Węgrecki.

W perspektywie najbliższej dekady, Koncern stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie. W ramach realizacji strategii ORLEN2030, kontynuowane będą prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku.

ORLEN inwestuje również w produkcję wodoru, który nazywany jest paliwem przyszłości. W ofercie stacji spod znaku orła pojawią się dystrybutory do tankowania wodoru.

Aby osiągnąć wszystkie cele w segmencie rafineryjnym, na inwestycje ORLEN przeznaczy ok. 24 mld zł.

Detal

Strategia ORLEN2030 zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty.

– Sprzedaż detaliczna jest niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnym segmentem Grupy ORLEN. Już dzisiaj prowadzimy 2800 stacji na pięciu rynkach: w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji i na Litwie – mówi Patrycja Klarecka, Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej. – W ciągu najbliższych dziesięciu lat chcemy rozbudować naszą sieć, zwłaszcza za granicą, do około 3,5 tys. obiektów – wyjaśnia.

ORLEN stawia na nowoczesność i kompleksowość usług. Na stacjach z logo orła można nie tylko zatankować benzynę i olej napędowy, ale także naładować samochód elektryczny, jak również ten, napędzany wodorem. Do 2030 roku ma zostać udostępnionych ponad 1000 szybkich ładowarek elektrycznych.

Koncern inwestuje też w rozwój oferty pozapaliwowej, zarówno na stacjach, jak i poza nimi.

– Już w przyszłym roku uruchomimy w Polsce i Czechach punkty sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw. Między innymi dlatego zainwestowaliśmy w spółkę RUCH – wyjaśnia Patrycja Klarecka.

ORLEN rozwinie także sieć odbioru paczek i działalności e-commerce. Ma to zwiększyć zyski z oferty pozapaliwowej o 50 proc. do 2030 roku. Połączenie z Grupą Energa ma natomiast przynieść stworzenie centrów obsługi klienta detalicznego i biznesowego, w takich obszarach, jak sprzedaż paliw, energii elektrycznej czy rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej.

Do 2030 roku ORLEN zainwestuje w ten segment około 11 mld zł.

Nowy model zarządzania Grupą

Ze względu na stawiane przed Koncernem cele, konieczna jest też transformacja wewnątrz organizacji.

– Realizacja naszych planów biznesowych wymaga kompleksowej strategii rozwoju marki ORLEN – zauważa Adam Burak, Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu. – Nowoczesność, zaufanie, wysoka jakość, to nasze najważniejsze atrybuty wizerunkowe wskazywane przez klientów. Będziemy wzmacniać je zarówno na dotychczasowych, jak i nowych rynkach działalności Grupy – zapowiada.

Pierwszy krok, to wprowadzenie marki ORLEN na wszystkich stacjach w Europie Środkowej, w tym w Niemczech, Czechach i na Słowacji.

– Jedna, silna marka pozwoli w pełni wykorzystać olbrzymi potencjał, dotrzeć do nowych klientów i efektywnie wspierać sprzedaż – tłumaczy Adam Burak.

Koncern chce jednocześnie wspierać markę ORLEN poza stacjami paliw i stawiać ją w centrum relacji z klientami. Dzięki dalszemu rozwojowi nowych segmentów rozwojowych, będzie towarzyszyć klientom podczas drobnych zakupów, korzystania z usług e-commerce czy kompleksowej oferty energetycznej.

Transformacja energetyczna ORLENU wymaga także skutecznej komunikacji wobec interesariuszy. Aby osiągnąć ten cel, Koncern już dziś buduje własne kompetencje zakupu mediów, będzie też dalej inwestować w nowoczesne kanały komunikacji, wspierające sprzedaż.

– ORLEN będzie silną polską marką, rozpoznawalną na wszystkich rynkach, na których dostępne będą nasze zaawansowane produkty i usługi – zapewnia członek zarządu ds. komunikacji i marketingu.

Kluczowym obszarem będą badania i rozwój oraz innowacje, na które Koncern w ciągu dekady przeznaczy łącznie ok. 3 mld zł, czyli około 3 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ORLEN. Istotnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz budowę relacji z klientami. Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania, dostosowany do skali działania i uwzględniający prowadzone procesy akwizycyjne.

ORLEN2030 będzie organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Komentarze 4

 1. Żuczek says:

  Pracownicy stacji paliw mają wielki wkład w budowie tej potęgi Orlenu pracując za najniższą krajową . Orlen zapomina ciągle o tych ludziach!!!! Traktuje ich jak maszynki do robienia pieniędzy!!! Wiem co mówię szanowni czytelnicy…..

 2. berek joselewicz says:

  te jasnowidz z ciołkowa a swoje dalsze losy też widziałeś

 3. ........ says:

  A ile to dla zatruwanych ludzi z Płocka przeznaczy Orlen? Może by chociaż wcześniejsze emerytury dla ludzi z Płocka i okolic ? Może tak w wieku 45 lat ? Bo organizm to w tym wieku będzie jak u 70-80 latka.pozdrawiam rafinerie wypuszczającą parę z komina hahahaha

 4. Jasnowidz z Ciółkowa says:

  Widzę duży pożar zakładu, który trwa kilka dni i trawi większość lini produkcyjnych. W istocie na horyzoncie jawi się wielkie bankructwo giganta. Obca ręka miała w to ingerencję…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama


REKLAMA


 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU