REKLAMA

Dyrektor POKiS-u odwołany

REKLAMA

30 marca ukazało się zarządzenie prezydenta Płocka, zgodnie z którym odwołany zostaje dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Artur Wiśniewski. Odwołany, dodajmy, na własną prośbę.

Artur Wiśniewski zarządzał POKiS-em od grudnia 2011 roku. Prawie równo po czterech latach, w styczniu br., złożył wniosek o odwołanie go z tego stanowiska, jako powód podając swój stan zdrowia.

PowiązaneTematy

Dzisiaj w biuletynie informacji publicznej ukazało się zarządzenie, przychylające się do wniosku dyrektora. Po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, Komisji Zakładowej POKiS OZZiP – Inicjatywa Pracownicza, Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy w Płocku oraz Stowarzyszenia Teatru PER SE.

Chociaż zarządzenie pojawiło się dzisiaj, odwołanie nastąpi z dniem 31 marca. Później jedna Artur Wiśniewski będzie przebywał jeszcze na urlopie, okres wypowiedzenia upłynie z dniem 30 czerwca br.

Jak się dowiedzieliśmy, nie ma jeszcze decyzji kto będzie pełnił obowiązki dyrektora POKiS w tym czasie, choć bardzo prawdopodobne jest, że wybór dokona się spośród dwóch zastępców – Radosława Malinowskiego i Marty Stempnowskiej.