Dwustuzłotowy grant naukowy

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Towarzystwo Naukowe Płockie ustanowiło grant naukowo-badawczy pod nazwą: „Lokalna aktywność społeczna w Polsce w latach 1990–2015”. Mogą w nim wziąć udział pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, studenci lub osoby, prowadzące badania w zakresie aktywności społecznej.

Grant pod patronatem Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego został utworzony, aby za pomocą oryginalnych prac, powstałych w wyniku prowadzonych badań, przedstawić zagadnienia związane z aktywnością społeczną, realizowane w lokalnych środowiskach w latach 1990–2015.

– Pożądanymi obszarami tematycznymi grantu są: edukacja, media, regionalizm, wolontariat, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna, polityka, praca i bezrobocie – poinformował kierownik grantu, dr Andrzej Kansy. – Opracowanie powinno mieć objętość połowy arkusza wydawniczego. Dodatkowo, powinno być wykonane zgodnie z postanowieniami Regulaminu grantu, aby później mogło zostać wydrukowane w monografii – dodał.

Za jedno opracowanie przyjęte do druku przewidziano honorarium w wysokości 200 złotych. Odbiorcami grantu  mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, studenci, a także inne osoby prowadzące badania w wyżej wymienionych obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące grantu oraz dokumenty z nim związane dostępne są na STRONIE.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji