REKLAMA

Dwóch dyrektorów w DPS. „To prowadzi do paraliżu placówki”

REKLAMA

Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku staje się coraz bardziej kuriozalna. Prezydent, co prawda, przywrócił Piotra Ostrowickiego na stanowisko dyrektora, ale jednocześnie utrzymał na tym stanowisku Joannę Alberską. DPS ma więc dwóch dyrektorów, z dwoma dyrektorskimi pensjami, a pracownicy nie wiedzą czyje polecenia służbowe wykonywać…

Co z wyrokiem sądu?

Ta sprawa staje się wyjątkowa. Niestety, w negatywnym sensie. Po wyroku sądu drugiej instancji, nakazującym przywrócenie do pracy na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” Piotra Ostrowickiego, 4 lutego rano drogą mailową poprosiliśmy, poprzez służby prasowe ratusza, prezydenta Płocka o informację, czy wyrok sądu zostanie wykonany, tj. czy Piotr Ostrowicki zostanie dyrektorem DPS w Płocku i kiedy, a jeśli nie, jakie będą dalsze kroki Gminy-Miasta Płock w tej sprawie.

Odpowiedzi nie uzyskaliśmy, dlatego rankiem 6 lutego ponownie poprosiliśmy o odpowiedź. Uzyskaliśmy ją tym razem już po godzinie.

– W środę, 30 stycznia 2019 r., pan Piotr Ostrowicki zgłosił prezydentowi Płocka gotowość do podjęcia pracy. Zgodnie z procedurą, został skierowany na badania lekarskie, a po dostarczeniu wyników będą prowadzone dalsze czynności związane z zatrudnieniem – brzmiała enigmatyczna odpowiedź z Urzędu Miasta Płocka.

Nie była to odpowiedź na zadane przez nas pytanie, ponieważ z wypowiedzi w lokalnych mediach prezydenta Nowakowskiego wynikało, że Piotr Ostrowicki będzie przywrócony na stanowisko kierownicze. Jak uzasadniał Andrzej Nowakowski, „stanowisko dyrektora jest już zajęte”. Spytaliśmy więc ponownie – czy prezydent potwierdza to zdanie i na jakie stanowisko będzie przywrócony Piotr Ostrowicki?

Do końca dnia odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Tymczasem 7 lutego dowiedzieliśmy się, że Piotrowi Ostrowickiemu wręczono pismo o przywróceniu go na stanowisko dyrektora, jednocześnie jednak nie odwołano Joanny Alberskiej. Ponownie nasze pytania skierowaliśmy więc do Urzędu Miasta Płocka. Czy w tej sytuacji placówka posiada dwóch dyrektorów? Kto ma wydawać polecenia? Jakie stanowisko zajmuje obecnie, a jakie zajmować będzie dotychczasowa dyrektor, Joanna Alberska? Dlaczego nie zapewniono dyrektorowi Ostrowickiemu zamykanego gabinetu i sprzętu komputerowego, niezbędnego do wykonywania pracy?

I tym razem nie uzyskaliśmy odpowiedzi tego samego dnia, za to wieczorem ukazał się na płockim portalu informacyjnym artykuł, w którym wicedyrektor płockiego MOPS-u (nadzorującego DPS wyłącznie w zakresie świadczenia usług dla podopiecznych DPS, nie ma i nigdy nie miał kontroli nad pracą pracowników) poddaje w wątpliwość ocenę sądu w tej sprawie i sugeruje, iż ktoś usunął nagrania monitoringu, udowadniające winę dyrektora Ostrowickiego, a tym samym podstawy do jego zwolnienia dyscyplinarnego. Przypomnijmy, że postępowanie prokuratury w tej sprawie zostało umorzone.

8 lutego w godzinach porannych otrzymaliśmy odpowiedź Urzędu Miasta Płocka.

– W DPS „Przyjaznych Serc” po wykonaniu wyroku sądu, jest dwóch dyrektorów – potwierdził nowy Referat Informacji Miejskiej (dawny zespół współpracy z mediami) Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych. – Decyzje mają podejmować w porozumieniu ze sobą, zgodnie z treścią posiadanych upoważnień. Pani Joanna Alberska jest dyrektorem placówki – napisała Alina Boczkowska, kierownik referatu.

Urząd miasta tłumaczył też, że dyrektor Piotr Ostrowicki stawił się do pracy 6 lutego 2019 r., już po godzinach pracy komórki administracyjnej, więc tego dnia nie było możliwe przygotowanie dla niego stanowiska pracy. Pokój przeznaczony dla dyrektora placówki jest w remoncie, natomiast dyrektor Ostrowicki posiada stanowisko pracy w pomieszczeniu sekretariatu i ma zapewniony sprzęt do wykonywania swoich obowiązków.

Z naszych informacji wynika jednak, że w dniu „rozpoczęcia” remontu (czyli w przeddzień przyjścia dyrektora Ostrowickiego) wysłano konserwatora na urlop, remont polega więc na zsunięciu mebli i przykryciu ich folią…

Jeden wyrok prezydentowi nie wystarczył. Ile jeszcze zapłacą płocczanie za zwolnienie dyrektora DPS?

Brak podstaw do zwolnienia dyrektor?

Pracowników DPS, z którymi rozmawialiśmy dziwi fakt, że w tej sytuacji nie przesunięto Joanny Alberskiej na inne stanowisko lub nie wypowiedziano jej umowy. Jeszcze bardziej kuriozalne jest, że prezydent Płocka zdecydował się na jej zatrudnienie w sytuacji, kiedy był w sporze z dyrektorem DPS. W takim przypadku bowiem w każdej chwili sąd mógł nakazać przywrócenie go do pracy, logicznym wydaje się więc zatrudnienie kogoś na zastępstwo lub pełniącego obowiązki, a nie obsadzanie dyrektorskiego stołka nowym pracownikiem.

Tym bardziej, że w opinii wielu osób, nowa dyrektor nie sprawdziła się na tym stanowisku. Świadczy o tym chociażby sprawa śmierci jednej z pacjentek w 2017 roku, kiedy to rodzice zmarłej obwiniali placówkę o zaniedbania, czy ubiegłoroczna głośna sprawa podania pacjentce leków przeznaczonych dla innego pacjenta.

Kontrole po podaniu nieprawidłowych leków w płockim DPSDo tego dochodzą wyroki sądowe, w których sąd uznał dyrektor Joannę Alberską winną dokonania zarzucanych jej czynów, stanowiących wykroczenia z art. 281 pkt 3 i pkt 5 Kodeksu pracy. Jak wyjaśniał sąd, dyrektor wypowiedziała pracownicy zatrudnionej na czas nieokreślony umowę, nie powiadamiając jednocześnie zakładowej organizacji związkowej, czym rażąco naruszyła przepisy Kodeksu pracy. Dodatkowo, nie zapewniła pięciu pracownikom wymaganego, co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego, czym naruszyła kolejny przepis Kodeksu pracy.

Pisaliśmy również o sprawie byłej kierownik DPS w Płocku, zwolnionej po 25 latach pracy. W październiku 2018 roku Sąd Rejonowy w Płocku wyznaczył DPS jeden miesiąc na przywrócenie Dagmary Bartosiak na poprzednie stanowisko, zapewniając poprzednie warunki pracy i płacy (zgodnie z wyrokiem sądu z 2017 roku). Pani Dagmara bowiem, o której sprawie informowaliśmy w ubiegłym roku, została przywrócona do pracy, ale na inne stanowisko.

– Z dniem 1 czerwca 2018 r. przywrócono mnie do pracy, ale nie na moje stanowisko kierownicze – mówi Dagmara Bartosiak. – Wyrok sądu nie został zrealizowany. Powierzono mi stanowisko starszego opiekuna do 31 stycznia br. z pensją kierowniczą, od 1 lutego natomiast pracuję jako starsza opiekunka ze zwykłą pensją. Uzasadniono, że moje stanowisko kierownicze zostało zlikwidowane, natomiast w praktyce zostało ono rozdzielone na dwa stanowiska kierownicze – tłumaczy.

Sądowy nakaz egzekucji pod groźbą kary 5 tys. zł nadal więc nie został zrealizowany (termin minął 10 listopada 2018 r.), ponieważ złożono odwołanie. – Obecnie czekam na ponowną rozprawę – wyjaśnia Dagmara Bartosiak.

Podkreślmy, że każde odwołanie i każda rozprawa kończąca się wyrokiem na rzecz pracownika DPS, skutkuje wydatkowaniem środków publicznych z budżetu DPS.

Zwolniono ją bezprawnie z pracy. DPS musiał zapłacić, i to sporo [AKTUALIZACJA]

Piotr Ostrowicki: Ta sytuacja powoduje paraliż placówki

Od czasu zatrudnienia Joanny Alberskiej na stanowisko dyrektora DPS w Płocku, liczba pracowników administracji zwiększyła się dwukrotnie. Wcześniej był jeden dyrektor, dwóch kierowników i księgowa. Obecnie to czterech kierowników, koordynator i… dwóch dyrektorów.

Nic więc dziwnego, że Piotr Ostrowicki, który – przypomnijmy – przez 13 lat z sukcesami szefował tą placówką, zwrócił się do prezydenta Płocka o natychmiastowe podjęcie działań, które rozwiążą tę skomplikowaną sytuację.

– Nadchodzi weekend, dni wolne od pracy, a zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy Domu są całkowicie zdezorientowani i nie wiedzą jak postępować w obecnej sytuacji, do którego dyrektora się zwracać i decyzje którego dyrektora są wiążące – mówi dyrektor Ostrowicki.

Zwraca też uwagę, że podejmowanie decyzji przez dwóch dyrektorów jednocześnie prowadzi do paraliżu placówki i w sytuacji kryzysowej może zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców DPS, w związku z brakiem jednostronnej odpowiedzialności konkretnej osoby i brakiem możliwości podjęcia słusznej decyzji.

– Na przykład dzisiaj wydałem polecenia dwóm kluczowym pracownikom, dotyczące podstawowych zasad  funkcjonowania placówki i spraw bieżących. Otrzymałem odpowiedź, że nie mogą wykonać moich poleceń, ponieważ realizują zadania zlecone przez drugiego dyrektora placówki, tj. panią Joannę Alberską – rozkłada ręce Ostrowicki. – To jaskrawy przykład dezorganizacji pracy i zastosowanego przez Pana Prezydenta modelu dwuwładzy w Domu Pomocy Społecznej. A takich przykładów z każdą chwilą jest coraz więcej – dodaje.

Jak podkreśla, obecnie nie ma możliwości w sposób właściwy ani podejmować skutecznych decyzji, ani sprawować swojej funkcji.

Od redakcji

Sprawa ta jest co najmniej dziwna. Pomimo prawomocnych wyroków sądu, prezydent Płocka naraża mieszkańców na wydatkowanie kolejnych środków z budżetu miasta na opłaty sądowe i realizację wyroków, a także wynagrodzenie kancelarii prawnych. Czy równie chętnie podejmowałby takie decyzje, gdyby ten koszt ponosił z własnej pensji?

I na koniec. Pod poprzednim artykułem nt. przywrócenia Piotra Ostrowickiego do pracy pojawiło się łącznie 75 komentarzy. 74 z nich były głosami wsparcia dla dyrektora Ostrowickiego (wpisy dokonywane były z różnych adresów IP). Jeden komentarz negatywny pojawił się w dniu wysłania naszych pytań o decyzję w sprawie przywrócenia pana Piotra na stanowisko dyrektora. Po sprawdzeniu adresu IP okazało się, że dostawcą usług internetowych, z którego dokonano wpisu, jest… Urząd Miasta Płocka.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 130

 1. Anna says:

  Czy to oznacza, że dwie osoby będą otrzymywały dyrektorskie pensje?!?!?!
  NIEDOPUSZCZALNE!
  Przecież pieniądze te można by przeznaczyć dla Podopiecznych, którzy bardziej na nie zasługują i potrzebują…

 2. Nina says:

  Strasznie się rozczuliłam czytając komentarz Odwiedzającej. Pytam się tylko gdzie ten anielski personel, gdzie te wycieczki? Ja tam widzę smutnych i przygnębionych ludzi, przemykających szybko i niepostrzeżenie. Gdzie ten tętniący życiem Dom, spacerujący mieszkańcy, Dzień Przyjaznych Serc, turnusy, wyjazdy wakacyjne i zimowe? Echhh, nudą wieje

 3. odwiedzająca DPS says:

  Jestem osobą odwiedzającą swoją podopieczną i mam same pozytywne opinie na temat DPS odkąd Dyrektorem jest Pani Alberska, Opiekunki super, niezwykle miłe i profesjonalne, reagują na każdy problem mieszkańca, pielęgniarki zawsze na miejscu, znające każdy problem mieszkańca, znają każdą sytuację problemową i reaguja od razu. Zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców bardzo fajne, ciągle wyjazdy, wyjścia, wycieczki z terapeutami, zawsze coś fajnego się dzieje odkąd pani Alberska jest dyrektorem. Personel niezwykły…..i ciężko pracujący dlatego absolutnie nie rozumiem czemu tak ubliżacie tym ludziom….wstyd

  • Odwiedzającą nr2 says:

   Niestety Droga Pani, nie wszystko tak jednak pięknie to wygląda jak Pani widzi. Pozory mylą…. mieszkańcy bardzo się cieszyli na widok Dyrektora Ostrowickiego , kiedy Go zabraklo pytali, wspominali… nie uważa Pani, że mieli powód….? Mało Pani wie, niestety.

   • odwiedzająca DPS says:

    Drogi Panie dla mieszkańców najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i wszystkie te rzeczy o których pisałam , nie kto jest Dyrektorem, oczywiście są znacznie mądrzejsi niż komentujący tutaj i tak samo dobrze mówią o pani Alberskiej jak i o panu Piotrze, wiec nie chodzi o to jak co wygląda tylko co czują mieszkańcy i rodziny, które mają tutaj swoich podopiecznych

   • Asia says:

    Do Pani odwiedzającej….. Szanowna Pani…. co czują , jakie idczucia Mają dziś nasi podopieczni wiemy ! Mówią nam często o tym, jak fajnie było niegdyś i pytają kiedy ta „fajność” wróci. Tyle w temacie.

  • Aśka says:

   Niestety moja podopieczna nie czuje się bezpieczna od momentu kiedy pani Alberska została dyrektorem inni mieszkańcy również…i więcej nie chce mi się już na ten temat gadać.Do rozmowy trzeba mieć partnera droga pani…..

  • Chyba says:

   Do odwiedzającej. Chyba tak jest w pani snach albo myli pani fikcję od rzeczywistości. Pozdrawiam serdecznie

  • Do pani odwiedzającej says:

   Chyba pani pomyliła DPS.

 4. hm says:

  hmm

 5. Anonim says:

  Prawda jest taka ze grupka „ambitnych inaczej, przez swoje postępowanie zniszczyły wszystko to co było najpiękniejsze w dpsie -miłą atmosferę pracy , życzliwość, solidarność.Zniszczyły to vo łączyło nas na polu zawodowym i poza nim.Pamiętacie: Ryn, Mikołajki, Golub, Wiedeń,Zakopane,przedsrawienie Metro?Pamiętajcie moze Toruń , Karbówek, hotel Herman? Najbardziej jednak pamiętam z tamtych dni szacunek Dyrektora do nas pracownikow.Teraz tego nie ma., lecz jest nadzieja ogromną nadzieja że będzie ponownie.Tego sobie i wam moje koleżanki życzę.

  • ??? says:

   ????????????????

  • Hania says:

   Ja również nam wszystkim tego życzę!!!! Dawnej atmosfery, życzliwości i zarządzania placówką. Panie Dyrektorze, dziękuję, ze Pan z nami jest.

  • Pracownik says:

   Pięknie napisane i to był zespół wszyscy razem.Dziewczyny zastanowcie się na tym czy warto teraz udawać że było inaczej…..

  • Do Anonim says:

   Doskonale pamiętam atmosferę doskonałych wyjazdów, dyżurów i współpracy i zaufania całej kadry. Nie było takiego szczucia jedynych na drugich jak trwa to od trzech lat. Bardzo bym chciała by wróciły stare dobre czasy. Pan Ostrowicki już jest teraz czas odbudować to co było dawniej.

  • To fakt says:

   To fakt przez ostatnie trzy lata brakowało ludzkiego podejścia do ludzi. Pan Piotr wrócił i znowu będzie normalnie. A Pani Alberckiej należy podziękować za te trzy lata. Niech idzie z Bogiem do innej lepszej pracy gdzie będzie bardziej doceniana bo do pracy w DPS poprostu się nie nadaje. Będę szczęśliwa jak skończy się ten trudny czas i znowu będę z uśmiechem przychodziła do pracy

 6. ??? says:

  Ładnie się jutro proszę ubrać doTv. Bo może przyjedzie z „kamerą wśród zwierząt „

 7. Chrząszcz brzmi w trzcinie says:

  Miejsca pracy zapewnione przez fundację nie wystarczą? A, pewnie chcecie nauczyć się od nas jak pracować i pomysły zabrać ze sobą. Możemy się dogadać, ale wy nie umiecie współpracować, a szkoda.

  • ??? says:

   Daruj sobie już żałosne przechwałki….Nic nie robicie i wszyscy to wiedzą i wiedzą

  • ??? says:

   A tak na marginesie to z kim Ty chcesz wspołpracowac. Klepiesz teksty żeby tylko klepać. Co Alberska płaci premie za szczekanie. Wsadziła ma stołki już swoich dla nikogo tam miejsca nie ma.

  • HA HA HA says:

   Od was ha ha tylko czego zmuszania nowych pracowników do podpierdzielania starych pracowników nie dziękujemy

 8. Yes Yes says:

  Kreatywność to nasza specjalność, czego wam brakuje, przez tyle lat nie mogliście się wykazać, a teraz was boli to, co widzicie, efekty naszej wspólnej pracy i jedyną waszą potrzebą jest to wszystko rozwalić, żeby pokazać swoje zwycięstwo, NIEŁADNIE!

  • Yes albo nie yes says:

   Nie przesadzaj i nie przypisuj sobie niczego co można nazwać kteatywnym. Żeby się wykazać musiałaś ruszyć tyłek i zrobic cokolwiek. Nie bardzo Ci się udało

  • ??? says:

   Kreatywność????? Śmieszna jesteś.Siedzenie na tyłkach??????? To raczej Twoja domena. Lepiej usuń że swojego profilu na fb zdjęcie z pracowni komputerowej na którym to trzymasz nogi na biurku swojego podwładnego, kolegi. Nie każdy w godzinach pracy może pozwolić sobie na taki looooksus oj nie każdy.

  • Szarak says:

   Szanowne koleżanki przestancie już takie glupoty pisać bo same wiecie doskonale jak dobrze mieliście za czasów Ostrowickiego a teraz udajecie że tak nie było. No tak teraz macie lepiej nic nie robicie bo czujecie się pewni wszystkiego. Szary personel teraz za was ciężko pracuje a nie….

 9. Do opiekun prawny says:

  Wchodzisz do DPS pod przykrywką opiekuna prawnego, ale czy znasz jakiekolwiek potrzeby swojego podopiecznego?! Pseudo opiekunie prawny przychodzisz tu po to, żeby robić dym i zamieszanie. Pamiętaj czasy siedzenia na tyłku, picia kawy i robienia kariery się skończyły. Jeśli nie możesz odnaleźć się w nowej rzeczywistości, gdzie Mieszkaniec i Jego potrzeby są na pierwszym miejscu, to po prostu odejdź!

  • Monia says:

   A może wreszcie już czas, żebyście to wy odeszli!?! Wystarczy trzyletnich rządów !!! Wszyscy wiedzą jakich. Żenada!

  • odejdzcie says:

   dokładnie nie pasuje wam to odejdzcie a nie ich tylko wykorzystujecie jako przykrywke!

  • Bez jaj says:

   Przekonałaś mnie, odchodzę. Cześć?

 10. Pracownik1212 says:

  Drodzy mieszkańcy DPS,Szanowny Panie Dyrektorze Ostrowicki,Wierni pracownicy.JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA,PÓKI MY ŻYJEMY……☝️?

 11. Do amonymous says:

  Mam wolną niedzielę. I ty się zrelaksuj?

 12. Adam says:

  Żal d*** ściska bo Prezydent umył ręce. Alberska się z tego wykaraska albo z Twarzą albo Bez ale WY JUZ ZAWSZE ZOSTANIECIE ………..

  *Komentarz został wyedytowany ze względu na zawarty wulgaryzm

  • Bosman says:

   Co to za gospodarz miasta,który odwraca się od odpowiedzialności,co to za dyrektor,który nie daje swoim majtkom kapoków na tak głębokiej wodzie.Ale sama Alberska ma sporo łodzi ratunkowych,zaopatrzonych w rękawki,kółka żeby wypłynąć na powierzchnię.Gratuluję wam biedni majtkowie takiego kapitana??

 13. ??? says:

  Nie zaprzeczamy, bo nie będziemy się zniżać do waszego poziomu. Prawda już została wiele razy powiedziana i nic co byście tu nie wrzuciły to was nie uratuje. Tak mi przykro. ???

 14. Gość59 says:

  Do Dude :pudło-złe odpowiedzi. Powodzenia.P.S. Jeśli Ci się nie podoba mój login to może masz pomysł na inną nazwę.Pozdrawiam.

 15. Czerwone gitary says:

  Nie spoczniemy,nim dojdziemy,nim zajdziemy w siódmy las…..Panie Dyrektorze Pan wytrzyma jeszcze trochę,dla nas?

 16. No no says:

  Jestem pod wrażeniem. Pupilki Alberskiej pokazały swoją kreatywność, tylko pozostały na poziomie zero, skoro za prawdę o swoim guru zaczęły rzucać g….nem. A co tak późno???
  Dawajcie dalej. Niech cały Płock zobaczy jakie jesteście kreatywne. W końcu Alberska musi wam za coś płacić, bo w pracy to raczej kreatywności nie widać.

  • anonymous says:

   Nie chodzi wam o kreatywność tylko boli was, że ktoś wreszcie się zaczął oddzywac, ma swoje własne zdanie i potrafi wywalić to co jest prawdą jak było za czasów panowania ostrowickiego. Jesteście tak pewni siebie ze nawet nie zaprzeczacie że było tak a nie inaczej, dodatkowo bardzo kulturalnie okreslacie innych ludzi. Wszystko to świadczy o was. Dawajcie dalej, pokażcie swoje prawdziwe twarze o ile je macie pod taką ilością masek.

 17. Monitoring says:

  Alberska dalej czyści dokumenty ????nagle znalazła się w dps w weekend. No pracoholiczka

  • Pracownik says:

   Szkoda,że jej nie było przy okazjì gruźlicy….i w wielu innych ważnych momentach.Podobno jutro ma być CBŚ może ślady zaciera??

 18. Do nicka 1234556789,opiekun prawny(ten opiekun) says:

  Biedny nicku,trochę masz racji w kwesti tej firmy.Dom Pomocy Społecznej ,,Przyjaznych Serc ”w Płocku od trzech lat jest firmą z ograniczoną odpowiedzialnością,z ograniczonym zaufaniem,z ograniczonym wszystkim.Jeżeli ty traktujesz swoje wyjątkowe mìejsce pracy jak firmę to kim ty jesteś nicku….bardzo ci współczuję.Mam nadzieję,że szybko dojdzie do referendum panie AN,i żeby było jasne nie chodzi tu tylko o ten straszny syf który panuje w tej placówce.To jest miejsce szczególne,wyjątkowe i akurat w tym przypadku to się mógł pan 99 razy plocknąć w główkę zanim pan zaczął tą z góry przegraną bitwę.Pozdrawiam serdecznie?

 19. Załamana says:

  Kiedyś to człowiek z uśmiechem szedł do pracy personel ze sobą współpracował nie bylo zadnych podziałów wszyscy trzymali się razem.Ostrowicki nie zabieral za nic premi nie mscil się na ludziach,nie zwalnial z zemstych chociaż na początku jego dyrektowania pewne osoby też go nie chcialy ale pracują do tej pory.A teraz to człowiek idzie bo musi bo nie ma innego wyjscia i jak jesteśmy traktowani za byle co zabiera się nam premie. Kto ma dobrze teraz tylko przydupasy pani Alberskiej dostają urlopy kiedy chcą a reszta zalogi to nie może na święta wziąść,majówkę itd…W 21 wieku mamy obuz pracy.Panie prezydencie daj ludzia wykonywać w normalnych warunkach prace

  • Pozytywa says:

   Uśmiechaj się kochanie dalej. Albo może bardziej śmiej się im w twarz skarbie?

   • Robol says:

    Do Dudy a wy co nie bawiliscie się nigdy na imprezach za czasów dyra wszystkie żeście leciały na imprezych spójrzcie prawdzie w oczy boicie się teraz bo jak Ostrowickimu spojrzeć w oczy po tym wszystkim co mu zrobiliscie………

  • Gość59 says:

   Zgadzam się z Tobą to nie są warunki w których można pracować.Opisujesz fakty które są szczerą prawdą czy naprawdę nikt z radnych miasta i prezydent tego nie widzą co tam się dzieje.

   • dude says:

    nie możecie pracować bo cały czas knujecie i myślicie jak naslac kolejna kontrolę
    jesteście osobami które wcześniej nie pracowały nigdzie indziej i nie wiecie jak jest- docencie to co jest bo gdzie indziej nikt by z wami się nie obchodził jak tutaj, skończył się prywatny folwark jak zwolnili ostrowickiego. walczycie ile mocy bo wtedy były imprezy jakich mało na koszt dps, paliwo się lało tysiącami litrów nie tylko do banków samochodów dps, darowizny na dps nie trafiały do dps. 3 lata a wy nadal to samo i nadal te same merytorycznie komentarze jak i nazwy loginow.

   • Klusek says:

    Dude widzę oświeciło. Ciekawe skąd ma takie informacje. Pewnie do jego baku lało się to paliwo, a przeterminowane makarony zajadał na obiad z tą obrzydłą konserwą, co tak dużo jej przyjechało. Dude, imponujesz mi?

   • ??? says:

    Ile ty już dude wypiłaś dziś,mnie również imponujesz?

   • ??? says:

    Rehabilitacją mieszkańców się trzeba zająć,a nie duduwać…???

   • Dysio do dude says:

    Mijasz się z prawdą synku. Na każdym etapie.

   • Hela says:

    Za to teraz imprezy tylko w zacnym gronie. Sama elyta, nikogo nie dopuszczą, żeby nie wyszło jak się pochlały i co gadały. Wystarczy dwóch chłopów do obtańcowywania i sztos! Oj Dude nie kłam, kiedyś wszyscy czekaliście na ten dzień, kiedy dyro sypnie groszem na dzień pracownika socjalnego. I coroczny balet też ci nie śmierdział???

 20. ??? says:

  Wstydzie się donosiciele bo już zawsze zostaniecie donosicielami. Tak samo jak złodzieje z poprzednich miejsc pracy…..to mała Wieś ten Płock

  • Fizja says:

   A ta „najważniejsza” z donosicielek dpsowych, ta z krzyżykiem zawieszonym na szyi, co ma na
   ten temat do powiedzenia? Czy już powiedziała, co wiedziała, albo jej się wydawało, że wie?

   • Toja says:

    Na walentynki dostanę z UMP medalik z karmiącą na szyję?

   • Złooooooo!!!! says:

    Odpowie za to …..jak nie teraz to kiedyś a jej dusza będzie wiecznie w czyśćcu na potępienie ??????.

  • Judasz says:

   A teraz donosiciele karierę w DPS robią jak jeden mąż hahaha. Wstydźcie się. Opłacało się za te 30 srebrników? Cieszycie się jak widzicie, że wasze dawne koleżanki są w pracy szykanowane i prześladowane? Tyle słowa na niedzielę.

 21. Maria says:

  Cieszę się, że takie artykuły się pojawiają. To budujące, że nie wszyscy boją się pisać prawdę. Niech płocczanie się dowiedzą dlaczego prezydent nie ma pieniędzy na świetlice dla naszych dzieci. Zamknął je wszystkie bo nie miał 150 tyś złotych. A 200tyś na odszkodowania po przegranych sprawach to ma! Dla mnie uśmiech dziecka jest cenniejszy niż jakieś chore ego AN.

 22. patryota says:

  Że też Prezydent po raz kolejny nie posłuchał Kuminka. Przecie mogli tak jak załatwili koryto Sosnowskiemu stworzyć NOWE KORYTO z sowitą pensją i by nie było problemu, bydło by chapnęło uzasadnienie i OK. Kuminek to mistrz nie tylko faszyzacji ale i manipulacji u boku swego mentora Struzika.

 23. Gratulacje! says:

  Gratulacje panie Piotrze Ostrowicki! To nic, że Nowakowski pana zwolni po weekendzie. Dla mnie i tak jest pan zwycięzcą. A wy cała reszta z prezydentem na czele… brak słów. Niech fakty mówią same za siebie.

 24. Baniaczek says:

  A te wasze kierowniczki to nawet kłamią! Cały czas. One wiedzą co… Całkowity brak przyzwoitości. Nawet w sądzie jak zeznawały to kłamały bo pani dyrektor im chyba kazała. Prawda GRAZIA ???

 25. pracownik DPS says:

  To prawda, ciężko pracuje się w DPS. Robota niewdzięczna i mało płatna. Do tego zamieszanie z dyrektorami. Myślę jednak, że 5 „ochroniarzy” Dyrektora Ostrowickiego nie jest w stanie zakrzyczeć pozostałych pracowników. Panie Prezydencie! w marcu 2018r. 3/4 załogi uwierzyło w Pana rozsądek. Obiecał Pan, że Ostrowicki nie wróci do pracy. Czekamy na spełnienie obietnicy.

  • Ósmy ochroniarz says:

   No strasznie mi przykro, ale muszę Cię rozczarować Drogi Pracowniku DPS. Nie doceniłeś Ostrowickiego. I nie pisz mi tu o 5 ochroniarzach, bo jest nas o wiele więcej. Przyjdzie i na to pora, żebyś się o tym przekonał. Pamiętaj też, że Ostrowickiego będą już wspominać zawsze, a po was cóż zostanie…niech pomyślę? Wyroki, gruźlica, źle podane leki, haos, strach, szykanyi dyscyplinarnie?

  • zajaczek wielkanocny says:

   Ładnie to tak sprzedawać Pana prezydenta ze nie zamierzał zrealizować wyroku sądu zanim go sąd ogłosił?

   • Zofia says:

    To jak to jest? Prezydent łamie prawo?

  • Xyz says:

   Pan Prezydent umýł ręce od sprawy nie czytasz prasy?

   • Ja xyz says:

    Nie czytam słabych gazet.

   • Ha ha says:

    Kwintesencją ciemnoty. Ten artykuł był akurat na waszą korzyść.

  • Pracownica co nie kica says:

   3 do 4 osób raczej. W tym 1 koleżanka z dawnych czasów z osiedla. Reszta załogi czuje się zastraszona. Tak panie prezydencie obiecał pan, że jak tylko wygra sprawę w sądzie to go pan po 2 dniach zwolni. Niech pan dotrzyma słowa i nie wykona wyroku. Pan stoi ponad prawem? Pana wyroki są ważniejsze od sądowych. O boski ty! Czekam kiedy ogłosisz się świętym?

  • Pracownik says:

   Boże jaka 3/4załogi na palcach można policzyć kto się cieszy i same o tym wiecie jak Ostrowickiego zwalniali wszyscy żeście plakali a teraz co…….

 26. ???GRAZIA says:

  To dlaczego sąd tego nie zauważył. Daruj sobie i się nie kompromituj wszyscy wiedzą kim jesteś . Idź spać po padniesz na zawał.

 27. Do nick12345678 says:

  Skoro szczekasz to dlaczego po nickiem?. To wasza domena naciągnąć fakty aż pękną. Szczekać żeby tylko było słychać.

 28. Płocczanie! says:

  Bierzcie przykład z gospodarza. Wyrok sądu można mieć w d…e. Kto tu jest przestępcą zastanawiam się? Pomóżcie, podpowiedzcie. Ktoś coś??

  • Sąsiad says:

   Państwo w państwie już za rogiem…Pół Polski już tym żyje….?
   .

   • ??? says:

    Proszę o podanie daty emisji matriału???

   • Polsat says:

    Cię zaskoczę…?????????

   • Hurra! says:

    Jest w planach reportaż w telewizji ogólnopolskiej? Bardzo się cieszę, że nasz przystojny prezydent będzie sławny na całą Polskę. Niech pożyczy golf i okulary od pseudo Bolka! Pogada sobie o konstytucji,sądach, mowie nienawiści i opowie jaki to jest wspaniały?

  • Sąsiad says:

   Proszę się spodziewadź….powiadomimi?

 29. Reformator says:

  Dwóch dyrektorów , a kierowników z 5. Zróbmy wszystkich kierownikami i dyrektorami, a opiekun niech będzie jeden. Nowocześnie tak PO nowskowskiemu?

  • Zbychu says:

   No a na grupach po dwie osoby ciężko pracują bo brak ludzi do pracy…pięknie.

   • Załamany says:

    Jedni są po to żeby zapierd… a drudzy po to żeby brać duże pieniądze (towarzystwo od Andrzejka).

 30. Madzia says:

  Nie chce mi się wierzyć, że w naszym mieście dzieją się takie straszne rzeczy!!! Zastanawiam się kim tak na prawdę jest nasz prezydent???! Dlaczego zamiast świecić przykładem i stać na straży prawa to najzwyczajniej ma je w głębokim poważaniu. Dlaczego ja na niego głosowałam?

 31. Anonim says:

  tak moi drodzy,okazało się przy tej okazji z DPS kto tak naprawdę rozdaje karty w tym mieście…tak…z moich podatków ktoś zrobił sobie np..spłacenia DPS-u przy krótkiej…bo z tego co wiem Pan Prezydent jest im winien kupe kasy i co dalej….oczywiście znając prawdę to my obywatele poniesiemy tego konsekwencje…

 32. Pracownik DPS says:

  Czytam i nie wierzę w to co wy ludzie piszecie…. w to co on mówi…. taki idealny Dyrektor… czy zrobił spotkanie z mieszkańcami? spotkanie z koordynatorem pielęgniarek jaki jest stan zdrowia mieszkańców? spotkanie z pracownikami? nie zrobił tych najważniejszych rzeczy po tak długiej nie obecności. Do szanowne redakcji, która opisuje i podaje wypowiedzi tylko Ostrowickiego ZAWSZE SĄ DWIE STRONY MEDALU może wywiad z Panią Dyrektor albo z Prezydentem co dzieje się w DPS?
  Ilość komentarzy pod poprzednim artykułem dla pracowników świadczy o tym, że piszą to 4 osoby na krzyż, które leżą kłodą u niego od dwóch dni.
  Dla osób, które nie są stronnicze dla Ostrowickiego tak ” drodzy” mieszkańcy to mięso armatnie.

  • Maciek says:

   Kłodą to ty leżysz u Alberskiej, jedna z drugą. Jarasz tylko te szlugi, jak nie pod daszkiem, to na terapii i knujesz, co tu zrobić, by syf nie wyszedł. Zastanów się, co piszesz. Ten człowiek wrócił i jest odcięty od wszystkiego. Nie ma jak i z kim pracować, a wy siedzicie po kątach i kombinujeniecie, zamiast pracować. Myślisz, że was nie widać i nie słychać? Pilnujcie się bardziej, bo ściany mają uszy. I jeszcze jedno, nie wiesz już, kto jest kim w tej placówce! Twoi przyjaciele, wcale nimi nie są. To tyle.

  • Jan says:

   A czy ty nie leżysz kłodą u stóp tej pani? Jakie spotkanie z koordynatorem? Koordynator boi się mu spojrzeć w oczy. Unikają go wszyscy jak ognia bo się boją Alberskiej. Spotkanie ma zorganizować? Po to by ta una zabroniła pracownikom się na nim stawić? Z mieszkańcami już rozmawiał. A czy „gazeta” przedstawiła stanowisko 2 stron? Śmieszne wolne bezstronne media…

   • Pracownik DPS says:

    koordynator boi się mu spojrzeć w oczy ciekawe dlaczego hmmm może wie jak wyglądała z nim praca wcześniej? tak wiem że wy macie swoją teorie lepszą, fajniejszą… ?
    Właśnie dlatego pracownicy się nie wypowiadają bo zaszczekacie wszystkich jak przekupy na bazarze, może tam byście się lepiej odnaleźli?
    Powodzenia w hejtowaniu!
    3 2 1 zjedzcie mnie roooooaaar?

   • Bojownik says:

    Ruszyła świta Albery. Do boju, do boju coś mało tych waszych komentarzy. Dalej, może was nie zwolni, a jak tak się stanie, to co…kasa nie śmierdzi no nie?

  • Czytelnik says:

   SUPER,SUPER POMYSŁ ALBERSKA WPADŁA NA TO PO 3 LATACH.BRAWO

  • Gość59 says:

   Do pracownika DPS jak ci nie wstyd wypisywać takie bzdury .Już pierwszego dnia w pracy dyrektor Ostrowicki odwiedził mieszkańców.Ty chyba sobie kpisz z reszty pracowników .Najlepiej wypowiadaj się w swoim imieniu nie obrazajac .Jeśli jesteś tak dokładnie poinformowany to dlaczego nie wspomisz o mobingu a zapomniałem że Ciebie nie dotyczy Więcej pokory i szacunku do drugiego czlowieka.Szkoda słów.Zastanów się dopiero pisz .

   • Lolo says:

    mobbing stosuje pan dyrektor?to kto w końcu zly????? on czy ona? kto stosuje ten mobbing????powiedzcie mi bo nie wiem a od czego on jest odcięty??? prądu ni ma???

  • Do pracownika DPS says:

   Nikt cię nie zje. Łukowata jesteś. Buzioł ?

   • Gość59 says:

    Czytaj uważnie komentarze tam jest wszystko napisane jeśli nie rozumiesz. to twoja strata.

  • Szanowna Pani says:

   Tylko jedna osoba w dps używa takich „form” grzecznściowych.Pani kierownik od 3 osób to Pani leży od 24 lutego kłodami u Pani „Dyrektor” choć ten tytuł jej się nie należy

   • Śmierdziel says:

    Od 3 – jak Łuna sobie radzi z takim bałaganem?

   • Zygmunt Chajzer says:

    zonk nie ma bramki
    wasze formy grzecznosciowe czyt. ublizanie innym komentuujacym wiele świadczy o was samych i jakimi jesteście ludźmi. Każdy ma prawo głosu ale trzeba mieć wyczucie czego wam serdecznie życzę na naukę nigdy nie jest za późno.

   • Zygmunt says:

    Zygmunt, no powiem Ci, że mnie powaliłeś?

   • Do Zygmunt Hajzer says:

    A fałszywe donosy też chyba o czymś świadczą nie sądzisz???? A nie przepraszam każdy ma prawo głosu nawet falszywego

  • Asystent mieszkańca says:

   Koordynatorem??? przecież nie ma już tego stanowiska,została tylko pieczątka którą cały czas posługuje się ta pani,jak ona ma na imię…..zapomniałem.Nie szkodzi….mało istotne???Pan Dyrektor Piotr Ostrowicki pięknie przywitał się z mieszkańcami,którzy byli przeszczęśliwi?Nie spotkał się z pracownikami????Bzdura….Pracownicy przychodzą sami,witają się ,cieszą,gratulują i są pełni nadzieji,że zaczną w końcu NORMALNIE pracować,OPIEKOWAĆ się tymi biednymi mieszkańcami.A pozostała garstka co robi?trzaska drzwiami,uniemożliwia na prośbę lub z rozkazu Alberskiej PRACĘ DYREKTORA OSTROWICKIEGO…Jest ordynarna(ta garska)wymyśla różne oskarżenia,nie wykonuje poleceń,nawet nie to…zwykłych próśb od DYREKTORA…Pytanie do PAŃ pokojowych?a komu wy w tej chwili podlegacie bo słyszałem,że kierownikowi gospodarczemu,a takiego stanowiska przecież nie ma?ŻĄDAM W IMIENIU SWOJEGO PODOPIECZNEGO I SWOIM,SWOJE ROZGRYWKI POLITYCZNE panie presydęccie ze swojom watachom ROZGRYWAĆ NA ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH,TĘŻNIACH,NABRZEŻACH,MOSTACH,PIŁKACH ?ale nie w miejscu takim jak DOM POMOCY SPOŁECZNEJ!!!!!!!ŻĄDAM TEŻ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO TEJ PLACÓKI,bo na pieszo się już nie da….Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby???

   • Asystent mieszkańca says:

    Winno być placówki,sorrki

   • nick1234556789 says:

    we wszystkich firmach jest zawsze tak że jak nie ma kierownika to zastępuje kierownika osoba wyżej czyli dyrektor. doucz się pan ostrowicki bo każdy umie komentować pod różnymi nickami ale miej trochę wiedzy bo bez niej to ty zginiesz bidoku

   • 321... says:

    Do nick 123start…uj z tego dpsu. Na nic mądrego cię nie stać. Z poważaniem

  • Nie obecności... says:

   …pisze się razem. Wszyscy wiedzą, prawie?. Więcej czytać i dopiero pisać.

   • Grazia says:

    tak bo wy piszecie że słownikiem w ręku…. proszę cię
    wy wszyscy tacy idealni mmmm

   • Kasia says:

    Grazia… Mhmmmm, mlask

 33. Była koleżanka says:

  Kierowniczki nie chciały wykonać poleceń służbowych? Słowo w dupach się poprzewracało. Pamiętam jedną z pań obecnych kierowniczek, która to awansowała właśnie dzięki Panu Ostrowickiemu. Od opiekunki do kierownika. Nauczył Cię wszystkiego, od podstaw. Wtedy do głowy by ci nie przyszło odmówić polecenia. Kurczę, co się z tobą dziewczyno stało?

 34. Dr Zbigniew Szymanski says:

  Winno byc Andrzej Nowakowski Przepraszam za blad

 35. Opiekun prawny says:

  Ta, remont w gabinecie, haha. Przecież ten gabinet niedawno był wyremontowany pod potrzeby pani Alberskiej. Wszystko tam zmieniła. Ludzie, obudźcie się. Ten dom już jest biurem, gdzie kilku przydupasów tańczy tak, jak im pani zagra. Panie Wojewodo przybądź na ratunek.

 36. Dr Zbigniew Szymanski says:

  Bo to jest wlasnie PO.
  Chcialbym by nalozone kary za procesy oraz kancelarie prawne pobierac z pebscji Prezydenta Nowakowskiego bo inaczej Plodczanie poniosa koszty a z tego co wiem dosyc powazne.
  Kolejne pytanie do Radnych przecierz mieszkancy was wybrali i wy pozwalacie na takie harce Nowakowskiemu?
  Moze was obciazyc kosztami procesowymi oraz wszystkimi ktore dotycza DPS moze sie obudzicie.
  Panie Dyrektorze prosze wniesc zawiadomnienie do prokuratury o popelnienie przestepstwa (wyslany z Miasta paszkiwil) oraz o niewykonalnosci wyroku Sadu,prosze tez w trybie karnym wniesc oskarzenie przeciwko Pawlowi Nowakowskiemu bedzie mial powazny problem

 37. Mieszkaniec says:

  Ludzie jakie remont w pokoju dyrektora specjalnie udali że jest żeby wszystkie dokumenty ukryć przed Ostrowickim.We wtorek do 22 czyscili wszystkie dokumenty.A w pokoju sekretaliacie gdzie posadzili Pana Piotra szafy puste czyżby czegoś sie bali?

 38. Do wojewody mazowieckiego says:

  Panie Wojewodo Panie Wojewodo co PAN na to?

 39. Oj oj oj says:

  Dziwne to bardzo, że nie chcą przywróconego do pracy Dyrektora wpuścić do raptem remontowanego gabinetu??? Pewnie żadnych dokumentów tam też nie ma żeby nie miał wglądu??? Coś tu śmierdzi. A do pani, która przyczyniła się do tylu afer w dps i wyroków sądowych nie ma zastrzeżeń???no no no coś tu śmierdzi

  • Byk cyk says:

   Niech dyrektor odda nagrania i pokaże jak był dostępny w pracy

   • Sssssss says:

    Niech Pani Alberska pokaże ile wam Płaci za matactwa i przekręty pod którymi się podpisujecie

   • Grazia says:

    już dawno zniszczył, spalił nagrania i co tylko mógł a przepraszam przecież on ich nie ma przecież nie było takich sytuacji…. tak jak pani nie spała na dyżurze nocnym bo dorabia w dps a u niego w fundacji na pełnym etacie
    nic takiego nie miało miejsca jaaaaaaasne

   • Dyrektor says:

    Pokaże, jak mu Albera odda?

   • Ajjj says:

    Grazia jest żenującaaaaa.

   • Cyku byku says:

    Dyrektor już pokazał w sądzie.

 40. Kpina says:

  To jawna kpina z wymiaru sprawiedliwości!!!! Tej pani już tam nie powinno być!!!!! To pan Ostrowicki jest dyrektorem. Proste!!!! I jeszcze mają czelność utrudniać prace, niedopuszczalne.

 41. Marian says:

  W tym DPS to musiał pójść jakiś duży przekręt. Te wszystkie remonty i lipne szkolenia słynnej w naszym mieście pani Marty… Oni się boją wpuścić tego dyrektora do pracy!

  • Jadzia says:

   I ta świetlica wytchnienia. Nie działa a kasę pewnie ktoś bierze

   • Relaks says:

    Świetlica wytchnienia??? Tam??? Proszę was, żarty jakieś. A kto tam będzie odpoczywał w tych warunkach?

 42. Joanna says:

  Bardzo dobry artykuł! Rzetelna robota. Niech się uczy konkurencja, bo niektóre „gazety” to piszą bzdury bez sprawdzenia informacji.

 43. Koleżanka says:

  Tam już się nie da pracować!!! Z jednej strony pracownicy po cichu cieszą się że wrócił Pan Dyrektor Ostrowicki a z drugiej boją się głośno o tym mówić i cokolwiek robić bo boją się Alberskiej i że znowu Ostrowickiego prezyden zwolni. Panie Prezydencie dlaczego odbija się to na nas pracownikach i mieszkancach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Popularne Dyskusje

Reklama

Przeczytaj

REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU