REKLAMA

Drugie spotkanie z Orlenem o środowisku

REKLAMA

Drugie z serii zapowiadanych przez koncern spotkań odbędzie się za tydzień w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku. Podobnie jak poprzednie, ma dotyczyć środowiskowych aspektów funkcjonowania PKN Orlen. Mają w nim wziąć udział niezależni eksperci.

PowiązaneTematy

Spotkanie odbędzie się w środę, 15 lutego, w Spółdzielczym Domu Kultury PSML-W, przy ul. B. Krzywoustego 3 o godz. 17.30.

Jak informuje biuro prasowe koncernu, zaproszono na nie niezależnych ekspertów, którzy mają podzielić się z mieszkańcami swoją wiedzą. Podczas spotkania do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców będą:

Prof. dr hab. Jerzy Zwoździak

orlen_plakatDyrektor Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i monitoringu ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Rady Naukowej IMGW PIB. Od ponad 35 lat zajmuje się rozwiązywaniem problemów naukowych, dydaktyką i szkoleniami oraz doradztwem z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Z polskim przemysłem współpracuje od początku lat 80-tych u.w., wykonując liczne opracowania i ekspertyzy oraz projekty wdrożeniowe. Szczególnie specjalizuje się w: ocenach oddziaływania na środowisko, odnawialnych źródłach energii, modelowaniu receptorowym, metodach i technologiach dezodoryzacji w przemyśle i rolnictwie, opracowywaniu sposobów kompleksowej utylizacji odpadów przemysłowych, wdrażaniu skutecznych metod rekultywacji terenów ekologicznie zagrożonych, zarządzaniu i ekonomice w ochronie środowiska oraz ekologistyce. W okresie swojej pracy zawodowej pełnił ważne funkcje: na Uczelni, dyrektora Instytutu i dziekana Wydziału oraz kierownika zakładu naukowo-dydaktycznego oraz wiele innych, był m.in. doradcą Ministra Ochrony Środowiska, doradcą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, członkiem Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, Sekcji Ochrony Środowiska Przyrodniczego KBN, KBN Trzeciej Kadencji, Sekcji Ochrony Środowiska Przyrodniczego KBN, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. W ostatnim okresie pełnił funkcje vice Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, będąc m.in. odpowiedzialnym za współpracę z Unią Europejską.

Dr inż. Andrzej Jagusiewicz

Wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Czystego Powietrza, konsultant ONZ, członek Rady Naukowo-Programowej Polskiej Izby Gospodarczej: EKOROZWÓJ oraz dyrektor ds. eko-bezpieczeństwa w Fundacji Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. Jeden z twórców ONZ-owskiej Konwencji o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza na dalekie odległości, wielokrotny przedstawiciel rządu polskiego w jej Organie Wykonawczym oraz wieloletni pracownik sekretariatu Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG/ONZ) w Genewie. W latach 2005-2006 dyrektor departamentu monitoringu i informacji o środowisku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, a następnie w latach 2007-2015 Główny Inspektor Ochrony Środowiska. W trakcie swojej kariery urzędniczej, był polskim negocjatorem unijnej Strategii Tematycznej Ochrony Powietrza i Dyrektywy CAFE, kierował pracami nad rewizją Protokołu z Goeteborgu w trakcie polskiej Prezydencji w UE oraz był przewodniczącym Biura globalnej Konwencji Bazylejskiej o transgranicznym przemieszczaniu odpadów i przewodniczącym konferencji stron tejże w 2015 roku pod auspicjami Programu Środowiska ONZ (UNEP). W latach 2007-2015 pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Biura Zarządu Europejskiej Agencji Środowiska w Kopenhadze.

Dr Witold Lenart

Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Hydroklimatolog i sozolog. Twórca i wieloletni kierownik Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego UW w Murzynowie k.Płocka prowadzącego liczne prace pomiarowe i badawcze dotyczące zmian w środowisku wywołanych wpływem kombinatu petrochemicznego i miasta. Autor w współautor publikacji, raportów i ekspertyz na ten temat obejmujących problematykę aerosanitarną, geochemiczną, przestrzenną. Wieloletni wicedyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem. b. Sekretarz Naukowy Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Z-ca Redaktora Problemów ocen Środowiskowych. Popularyzator wiedzy o środowisku, w tym związanej z Mazowszem Płockim. B. wykładowca uczelni na Mazowszu (UW, PW, AH w Pułtusku) na kierunkach związanych z ochroną środowiska. Rzeczoznawca i biegły z zakresu ocen środowiskowych. Członek Komisji OOS przy Ministrze Środowiska oraz RDOŚ, Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, wieloletni członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, Prezes Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.Dr inż. Arkadiusz Kamiński

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN, absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył studia MBA, studia podyplomowe w zakresie audytu energetycznego na Politechnice Krakowskiej, zarządzania projektami, turbin gazowych i układów gazowo-parowych na Politechnice Warszawskiej, posiada uprawnienia budowlane do projektowania, nadzorowania i kierowania pracami, uprawnienia energetyczne. Obecnie menedżer, wcześniej naukowiec działający na rzecz ekologii. Działacz SITPCH, przewodniczy kilku radom nadzorczym w spółkach Grupy ORLEN. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz opracowanie kluczowych zasad ochrony środowiska w Grupie Kapitałowej. Przez 14 lat był pracownikiem Politechniki Warszawskiej zajmując się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, będącymi podstawą opinii i ekspertyz. Autor lub współautor wielu publikacji naukowych. W ramach prac związanych z uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych opiniował projekty dyrektyw unijnych dla EUROPIA obecnie Fuels Europe i CONCAWE. Członek Kapituły Programu Responsible Care. Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Prezes Stowarzyszenia SITPChem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) oddział Płock. Członek Zarządu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Za osiągnięcia naukowe kilkukrotnie nagrodzony przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Wyróżniony tytułem „Złoty Inżynier” w kategorii nauka. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą dużych kompleksów instalacyjnych oraz energetycznych i ich wpływu na środowisko.

Orlen wychodzi do płocczan. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami

 

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU