ADVERTISEMENT

Drogowcy m.in. na Zglenickiego

ADVERTISEMENT

W piątek, 8 listopada, w Płocku możemy spodziewać się utrudnień, związanych m.in. z budową wiaduktu oraz Centrum Graniczna. Drogowcy kontynuują też prace na ul. Zglenickiego.

ul. Zglenickiego
W czwartek 7 listopada rozpoczęły się roboty drogowe, związane z remontem ul. Zglenickiego. Remontem jest objęty odcinek o długości ponad 2 km i powierzchni ponad 5000 m2 od granicy administracyjnej Płocka z gminą Biała do skrzyżowania ulicy Zglenickiego z ulicą Łukasiewicza.

PowiązaneTematy

Remont polega na sfrezowaniu starej nawierzchni asfaltowej i ułożeniu nowych warstw asfaltowych zgodnie z zaleceniami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz na utwardzeniu poboczy destruktem asfaltowym powstałym z frezowania. Zostaną także odmulone rowy. MZD apeluje  do kierowców o zachowanie ostrożności.

Al. Piłsudskiego
Rozpoczęło się wykonanie platformy roboczej dla wykonania docelowej przesłony przeciwfiltracyjnej w poprzek al. Piłsudskiego. W związku z tym, ruch pojazdów został przeniesiony na wykonane tymczasowe objazdy z płyt betonowych na jezdni południowej (kierunek do Warszawy).
Rozpoczęła się rozbiórka chodnika od przejazdu kolejowego do tymczasowego przejścia dla pieszych w al. Piłsudskiego. W środę 6 listopada nastąpi likwidacja przystanku autobusowego koło pawilonów handlowych przy al. Piłsudskiego 28 w celu wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej.
Są także prowadzone roboty przy sieci cieplnej po południowej stronie al. Piłsudskiego. Zaplanowane jest wykonywanie wykopów pod kabel elektroenergetyczny między stacjami trafo do 6 listopada, układanie kabla elektroenergetycznego w dniu 7 listopada i zasypywanie kabla w dniach 7-8 listopada. Zostanie także wybudowane tymczasowe oświetlenie przy al. Piłsudskiego – dojdzie do przestawienia 5 słupów oświetlenia ulicznego.
W dniach 5-9 listopada będą prowadzone prace przy przesłonie przeciwfiltracyjnej pod jezdnią południową. Roboty będą trwać do późnych godzin wieczornych, co może powodować uciążliwość dla mieszkańców okolicznych bloków.
W dniach 13-23 listopada dojdzie do zamknięcia ruchu kolejowego między stacją Płock a Płock Radziwie. Ruch pasażerski pociągów zastąpi tymczasowa komunikacja autobusowa. W okresie zamknięć torowych prace związane z przesłoną przeciwfiltracyjną, wykonywaniem pali, ścianek szczelnych i montażem konstrukcji odciążających będą prowadzone w systemie 24h, co będzie wiązało się z bardzo dużymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców. W czasie tych prac planowany jest również montaż tymczasowych podpór sieci trakcyjnej i przełożenie sieci SRK (szlabany).


Trasa Popiełuszki
Na odcinku od ronda Wojska Polskiego do Mostu Solidarności – (DK60 i DK62) została zmieniona czasowa organizacja ruchu w związku z budową Centrum Graniczna i węzła komunikacyjnego Graniczna.
Udostępniono dla ruchu prawoskręt z ul. Wyszogrodzkiej na rondzie Wojska Polskiego oraz skrajny pas ruchu wokół wyspy centralnej. Przestały obowiązywać zwężenia jezdni. Nadal wyłaczone z ruchu są zjazdy i wjazdy do CH Graniczna oraz wiadukt nad trasą Popiełuszki. Trwa budowa drogi rowerowej na odcinku od ronda w Górach do ulicy Browarnej.

Ulica Szpitalna
Remont drogi 562 na odcinku około 1,5 km. W ramach prac trwa remont nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Powstanie także ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych.

Ulica Kutnowska
Remont drogi na odcinku około 700 mb od ulicy Gajowej w stronę ronda. W ramach prac trwa remont nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Powstaje także ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych.

Ulica Dobrzykowska
Naprawa zatoki przystankowej.

Fotoradar Straży Miejskiej
– Kochanowskiego,
– Słoneczna,
– Sierpecka,
– Mickiewicza.